VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil samen met de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wethouders helpen om om doelstellingen in de Jeugdwet te realiseren. Daarom nam VWS het initiatief voor een bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Jeugdwethouders kunnen hier hun kennis van en ervaringen met jeugdpreventie met elkaar delen en elkaar helpen om nieuwe stappen te zetten voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. In deze publicatie leest u de ervaringen van deze wethouders.