Met deze praktische toepassing van het Maturity Model Health in All Policies (MM-HIAP) op het Brabantse aspectbeleid gezondheid wordt aan de hand van normatieve kenmerken inzicht verkregen in de mate van het intersectoraal werken rond het aspect gezondheid in negen provinciale programma’s.