Ruim 2,5 jaar werkten GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de gemeente Haarlem en Dock Welzijn samen in het project Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost met subsidie van FNO “Gezonde toekomst dichterbij”. In deze rapportage leest u de belangrijkste opbrengsten, leerpunten en waardevolle ervaringen uit het project.