Deze Toolkit bevat drie tools om (samen) te werken aan gezondheid en welzijn van inwoners van wijken: Wijktypen, Datawijzer
en Preventiewijzer.