In 2017 en 2018 zijn onder begeleiding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands huisartsengenootschap), verspreid over Nederland, 20 werksessies georganiseerd. De ervaringen en documenten die daar uit voortkomen zijn gebundeld in deze toolkit.