In 2017 en 2018 zijn onder begeleiding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Nederlands Huisartsen Genootschap ( NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)), verspreid over Nederland, 20 werksessies georganiseerd. De ervaringen en documenten die daar uit voortkomen zijn gebundeld in deze toolkit.