In 2017 en 2018 zijn onder begeleiding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands huisartsengenootschap), verspreid over Nederland, 20 werksessies georganiseerd. De ervaringen en documenten die daar uit voortkomen zijn gebundeld in deze toolkit.