In 2017 en 2018 zijn onder begeleiding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)), verspreid over Nederland, 20 werksessies georganiseerd. De ervaringen en documenten die daar uit voortkomen zijn gebundeld in deze toolkit.