Dit bericht is afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. Het bericht is bedoeld voor alle professionals en organisaties die betrokken zijn bij de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.