Titel Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse )
Publicatietype Reference
Year of Publication 2012
Secondary Title Een handreiking voor beleidsmakers