Titel Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse (maatschappelijke kosten-batenanalyse))
Publicatietype Reference
Year of Publication 2012
Secondary Title Een handreiking voor beleidsmakers