Door in te spelen op landelijke ontwikkelingen of wettelijke kaders rond volksgezondheid kunt u gezondheidsthema’s en preventie agenderen in uw gemeentelijk gezondheidsbeleid. Bekijk het wettelijke en beleidskader publieke gezondheid en ga aan de slag met uw lokale nota gezondheidsbeleid, lokaal preventieakkoord of sportakkoord.

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Aan de slag met landelijk beleid en programma's

Wat is preventie

De verschillende indelingen van preventie

Wettelijke kaders

Wetten die van invloed zijn op gezondheidsbeleid

Beleid Gezondheid

Van Landelijke Nota Gezondheidsbeleid naar lokaal beleid

Preventie-akkoord

Wegwijzers voor de thema's roken, overgewicht en alcohol

Sportakkoord

Vertaal het sportakkoord naar een regionale of lokale aanpak

Programma's

Aansluiting landelijke gezondheidsprogramma’s voor uw lokaal beleid of nota

Voorbeelden

Voorbeelden van integrale gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid