Titel Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik. Het middelengebruik van moeders en hun partner voor, tijdens en na de zwangerschap.
Publicatietype Reference
Year of Publication 2017
Auteurs Tuithof M., Slauw R., van Dorsselaer S., Monshouwer K.
Publisher Utrecht: Trimbos-instituut - Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging