(Foto Gezonde School | Marieke Duisters fotografie) 

Hoe zorgt u voor een rookvrij schoolterrein en hoe past dit in de bredere beweging naar een rookvrije generatie? Daarover vertelden ervaringsdeskundigen van gemeenten en uit het onderwijs in de webtalkshow Rookvrij van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op 20 april 2020. Zo’n 90 professionals werkzaam bij gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en en het onderwijs volgden het online vraaggesprek en kregen antwoord op hun vragen. Hebt u het gemist? Kijk dan de webinar terug.

In de webtalkshow Rookvrij interviewt Marcel Brosens, namens het RIVM, vijf gasten over hun ervaringen met het werken aan rookvrije schoolterreinen en een rookvrije generatie.

  • Angela Ouwehand, adjunctdirecteur Sint-Bernardusschool, Haarlem (po)
  • Johan Veenstra, nu directeur a.i. Groen van Prinsterer (po), voorheen Comenius College, Hilversum (vo)
  • Joke Hengefeld, rector Koningin Wilhelmina College, Culemborg (vo)
  • Kees van Veldhuizen, beleidsadviseur, gemeente Rotterdam
  • Lida Samson, adviseur publieke gezondheid, GGD Kennemerland

webinar terugkijken

Webinar Rookvrij terugkijken

Klik op de link naar GoToWebinar en u kunt de webinar Rookvrij terugkijken. U krijgt een scherm te zien waarin gevraagd wordt uw naam en e-mailadres in te vullen en op de knop ‘register’ te klikken.

NB: Onder de knop ‘register’ staat ‘By clicking this button, you submit your information to the webinar organizer, who will use it to communicate with you regarding this event and their other services.’ 
Deze standaardtekst in GoToWebinar is niet van toepassing. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruikt uw informatie uitsluitend voor monitordoeleinden van de webinar Rookvrij. Hoe het RIVM omgaat met uw privacy leest u in onze privacyverklaring

Vindplaatsen Informatie rookvrij (inhoud)

De komende tijd start VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een publiciteitscampagne om scholen te ondersteunen in het realiseren van een Rookvrij schoolterrein.

Van rookvrij schoolplein naar een rookvrije generatie

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (wijziging Tabakswet).

Rookvrij schoolterrein

De erkende interventie Rookvrij schoolterrein biedt richtlijnen voor implementatie van beleid gericht op een rookvrij schoolterrein, stimulansen voor schooldirecties en concrete actieplannen voor invoering en borging totdat niet-roken de normale situatie is. In elke implementatiefase kunnen Gezonde School-adviseurs ondersteuning bieden. Een rookvrij schoolplein past in een bredere beweging naar een rookvrije generatie, waar gemeenten actief aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door te mikken op een rookvrije zone of wijk.

Rookvrij schoolterrein is een erkende interventie. Dat houdt in dat deze interventie van het Trimbos-instituut voldoet aan belangrijke kenmerken voor succesvol werken aan de gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. Dat hebben onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk vastgesteld. Ga voor impact, kies erkende interventies!