Bij Loketgezondleven.nl komen vragen binnen over hoe je als GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) nu al aan de slag kunt met de Omgevingswet. We stellen deze vraag aan Lea Janssen en Sandra Akkermans van GGD Zuid Limburg. Lea werkt als senior beleidsadviseur bij Kennis, Innovatie en Onderzoek. Sandra is milieugezondheidkundige bij de unit medische milieukunde. Beiden zijn zij betrokken bij de leefomgeving en de Omgevingswet. 

Welke onderwerpen staan in Limburg op de agenda gezonde leefomgeving?

We krijgen steeds meer vragen van gemeenten hoe je gezondheid kunt meenemen bij ruimtelijke ordening. Wij geven dan advies aan de gemeente. Bijvoorbeeld voor de planstudie Stad & Spoor in Maastricht. Dit gaat over de inrichting van het stationsgebied, waarbij gezondheid ook wordt meegenomen. Samen met de Universiteit Maastricht wordt met gebruik van verschillende ‘tools’ een beeld geschetst van de fysieke leefomgeving. Deze informatie wordt vervolgens meegenomen in het ontwerpproces. 

Hoe is jullie GGD betrokken bij het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan? 

Bij één gemeente in Zuid-Limburg ondersteunen we concreet bij het opstellen van een omgevingsvisie. We worden ook gevraagd door gemeenten voor een pilot met de ‘quickscan’, een hulpmiddel om in kaart te brengen hoe de wijk eruit ziet voor gezondheid en leefomgeving. Op basis van de quickscan kun je met de gemeente een gezamenlijke ambitie bepalen en je omgevingsplan opstellen. Ook in de gezondheidsenquête hebben we vragen meegenomen over leefomgeving en milieu. Sinds 2016 werken we samen met de Regionale Uitvoeringsdienst en de brandweer, omdat zij ook een rol spelen in de Omgevingswet. Zo hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten om te laten zien aan gemeenten wat de relatie is tussen gezondheid, veiligheid en leefomgeving, wie we zijn en wat we als GGD kunnen betekenen voor gemeenten in dit kader. We zitten ook aan tafel bij de drie grootste gemeenten. 

Welke tips voor samenwerking binnen de GGD hebben jullie voor andere GGD'en?

  1.  Bied jezelf actief aan bij gemeenten. Degene die zich bij de gemeente bezighoudt met de Omgevingswet weet de GGD niet altijd te vinden, dus laat weten wat de GGD kan bieden op dit dossier. 
  2. Trek op met partijen die een vergelijkbare rol hebben. In ons geval zijn dat de Regionale Uitvoeringdienst en de brandweer. Gemeenten vinden het prettig als er één aanspreekpunt is op dit dossier waar alle informatie gebundeld is. 
  3. Werk een fictieve casus uit. Samen met onze interne werkgroep hebben we een fictieve casus uitgewerkt. Vanuit verschillende expertises is gekeken hoe de GGD het beste kan adviseren in een bepaalde situatie. Zo’n casus laat goed zien op welke terreinen de GGD (integraal) kan adviseren.