Samenwerking gemeente en horeca in Voorst

De kleine gemeente Voorst organiseert verschillende evenementen. Een van deze evenementen is het jaarlijkse Klompenfeest. Dit is een groot evenement en het duurt meerdere dagen. Er waren meerdere problemen: 

  • Moeizame samenwerking: de samenwerking tussen gemeente en horeca rond het alcoholbeleid verliep moeizaam.

  • Overtredingen hadden geen consequenties: het evenementenbeleid bestond vooral uit preventieactiviteiten en controles.

 

Oplossingen

De gemeente is integraal gaan werken aan de hand van een aantal initiatieven. Communicatie is daarin één van de succesfactoren gebleken. Zij hebben het volgende gedaan: 

De gemeente heeft een duidelijk handhavingsbeleid opgesteld.

In een bijeenkomst met alle organisatoren gaf de gemeente uitleg over het beleid. Hierin werd duidelijk uitgelegd waarom handhaving belangrijk was, wat de handhaving inhield en wat de gevolgen waren bij overtreding.

De gemeente organiseert nog steeds elk jaar zo’n bijeenkomst. Hierin evalueren zij de evenementen en bespreken ze veranderingen in wet- en regelgeving met organisatoren. Organisatoren mogen ook zelf agendapunten aandragen. Dit creëert draagvlak voor de aanpak bij alle betrokken partijen. 

De gemeente biedt gratis alcoholtrainingen aan en stelt deelname verplicht voor alle personen die barcoördinator zijn. Hierin leren de deelnemers meer over geen alcohol schenken aan dronken mensen en over het handhaven van de leeftijdsgrens. 

Is er alcoholcontrole geweest? Dan krijgt de organisatie daar via WhatsApp meteen een terugkoppeling van. Horeca die in de fout zijn gegaan, kunnen zo hun schenkgedrag direct verbeteren. De naleving stijgt elk jaar en ondernemers die een boete hebben gehad, doen het daarna meestal veel beter.

Het gemeentebestuur laat niet alleen van zich horen bij overtredingen. Horeca met goede resultaten krijgen een complimentenbrief, ondertekend door de burgemeester. De ondernemers waarderen dit gebaar.

 

IJslands preventiemodel in de gemeente Hardenberg

Hardenberg was al langere tijd bezig met preventie binnen een aantal gezondheidsthema’s. De aanpak was alleen niet integraal: ieder probleem had een eigen aanpak. Toen de gemeente hoorde over het IJslandse preventiemodel waren ze enthousiast over de integrale aanpak om te werken aan een gezonde leefstijl en omgeving voor jongeren. Succesfactoren bij de implementatie waren draagvlak, samenwerking met partners en voldoende financiering en capaciteit.

De gemeente Hardenberg is een van de zes gemeenten die deelnam aan een driejarig leertraject met het IJslandse preventiemodel (2018-2021).

 

Aanpak

Het draagvlak om te investeren in de gezondheid van de jongeren was groot. Daardoor was er ook geld beschikbaar om te investeren in deze aanpak.

In Hardenberg is een grote groep stakeholders betrokken, zoals de scholen voor voortgezet onderwijs, de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, wijkteams, politie, jongerenwerk, verslavingszorg en collega’s van onderwijs en jeugd.

Deze groep bespreekt samen de uitkomsten van de jeugdgezondheidsmonitor, die onderdeel is van het IJslandse model, en bepaalt samen prioriteiten en activiteiten.

Om de samenwerking met de verschillende stakeholders officieel te maken, heeft de gemeente een lokaal preventieakkoord gesloten. Dit akkoord is ook ondertekend door een aantal ouders die een rol spelen in de aanpak.

Verschillende partijen in Hardenberg hebben samen vrijetijdsactiviteiten voor jongeren opgezet. Zo is het jongerencentrum vernieuwd en is er een groep jongeren die in de vakanties een activiteitenaanbod organiseert.

De gemeente houdt betrokken partijen en burgers op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen via een nieuwsbrief. Zo houden ze de gemeenschap betrokken en enthousiast.

Lees meer over de werkwijze op de website van de gemeente Hardenberg