Wilt u aan de slag met interventies, maar weet u niet zeker hoe u moet starten bij de uitvoering? Lees hieronder hoe andere gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en en organisaties het aanpakken om gezondheid in hun wijken te verbeteren.  Ook kunt u de infographic gezonde wijkaanpak bekijken.

 

Uitgelicht

Wijzer in de wijk: Leiden, Den Haag en Alphen aan den Rijn

Wijzer in de wijk wil de gezondheid van inwoners verbeteren. Wijzer in de wijk is een aanpak in de wijken: 

Inwoners in deze wijken scoren minder goed wat betreft gezondheid en welzijn. Daarom is in 2018 gestart met plannen om de gezondheid in deze wijken te verbeteren. Dit ging onder andere via het maken van een wijkprofiel en het kiezen van interventies. Om te bepalen prioriteit heeft en welke mix van interventies nodig waren is gebruikgemaakt van: 

  • wijkcijfers
  • gesprekken met inwoners
  • werksessies met lokale partijen

Om betrokkenheid te houden en te zorgen voor draagvlak waren er het hele traject gesprekken met inwoners. Alleen op die manier is het mogelijk om de activiteiten en maatregelen te laten aansluiten bij hun behoeften.  

In de uitvoeringsfase is aandacht voor de volgende vragen: 

  • Worden de juiste inwoners bereikt? 
  • Voelen zij zich gezond? 
  • Is de samenwerking verbeterd? 
  • Verlopen de interventies goed? 

Het project loopt tot 2022. 

Lees meer op de website van Wijzer in de wijk

Meer voorbeelden

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht hoe de leefomgeving in de Utrechtse wijken gezonder kan worden. In het project GO! Utrecht zijn per wijk combinaties van maatregelen voor de leefomgeving voorgesteld die extra gezondheidswinst kunnen opleveren. De voorstellen zijn per wijk afgestemd op de omstandigheden en samengevat in factsheets. Deze helpen de gemeente Utrecht keuzes te maken in haar beleid.

Amersfoort voert de aanpak B.Slim uit in een aantal prioriteitswijken. De gemeente maakt per wijk een integraal plan op maat om overgewicht tegen te gaan. De doelgroep zijn kinderen van 0-18 jaar en hun (groot)ouders. Diverse organisaties waaronder GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) , ziekenhuizen, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, welzijn, diëtisten en huisartsen werken samen. 

Een belangrijke succesfactor is de mix aan interventies met aandacht voor onder andere voorlichting (zoals supermarktrondleiding), advies en ondersteuning (zoals leefstijlprogramma om kinderen door te verwijzen) en omgeving (zoals voldoende speelmogelijkheden en gezond voedingsbeleid op scholen). Daarbij is draagvlak erg belangrijk, bijvoorbeeld onder ouders.

Meer informatie over de aanpak vindt u op de website van B. Slim. Bekijk ook de website over de Gezonde Wijkaanpak Amersfoort