Bekijk de voorbeelden voor het uitvoeren van interventies en ontdek hoe andere gemeenten, GDD'en en organisaties aan de slag gaan met gezondheidsinterventies.

Wijkgezondheidsplannen Leiden, Den Haag en Alphen aan de Rijn

Het project Wijzer in de Wijk van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert in fase 2 (2019-2022) de implementatie van wijkgezondheidsplannen voor de wijken Stevenshof (gemeente Leiden), Zuidwest (gemeente Den Haag) en Alphen Noord (gemeente Alphen aan den Rijn). Deze wijken scoren over het algemeen minder goed op gezondheid en welzijn. In fase 1 (2018-2019) zijn plannen voor het verbeteren van gezondheid tot stand gekomen door de eerste drie stappen van de Gezonde Wijkaanpak te doorlopen: van een wijkprofiel maken tot het kiezen van interventies voor een wijkplan. Er is gebruik gemaakt van wijkcijfers, gesprekken met inwoners  en werksessies met lokale partijen  om thema’s te prioriteren en een mix van (erkende) interventies samen te stellen. 

Een belangrijke succesfactor voor alle drie de wijken is dat op verschillende niveaus aan draagvlak en borging is gewerkt. Zo was gedurende het hele proces veel interactie met inwoners om de activiteiten te laten aansluiten bij hun behoeften. Ook ondersteunen de collegeakkoorden van de drie gemeenten de aanpak die is uitgewerkt in de plannen. 

Lees meer over de drie wijkgezondheidsplannen in de factsheets van de wijk Stevenshof (Leiden), wijk Zuidwest (Den Haag) en wijk Alphen Noord (Alphen aan den Rijn). Bekijk ook het verslag van de leernetwerkbijeenkomst van ZonMw op 27 november 2019.

Gezonde leefomgeving in Utrechtse wijken

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht hoe de leefomgeving in de Utrechtse wijken gezonder kan worden. In het project GO! Utrecht zijn per wijk combinaties van maatregelen voor de leefomgeving voorgesteld die extra gezondheidswinst kunnen opleveren. De voorstellen zijn per wijk afgestemd op de omstandigheden en samengevat in factsheets. Deze helpen de gemeente Utrecht keuzes te maken in haar beleid.

Integrale aanpak overgewicht jeugd in Amersfoort

In Amersfoort wordt de aanpak B.Slim uitgevoerd in een aantal prioriteitswijken. Per wijk wordt een integraal plan op maat gemaakt om overgewicht tegen te gaan, gericht op kinderen van 0-18 jaar en hun (groot)ouders. Diverse organisaties waaronder GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst , ziekenhuizen, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, welzijn, diëtisten en huisartsen werken samen. 

Een belangrijke succesfactor is de mix aan interventies met aandacht voor onder andere voorlichting (zoals supermarktrondleiding), advies en ondersteuning (zoals leefstijlprogramma om kinderen door te verwijzen) en omgeving (zoals voldoende speelmogelijkheden en gezond voedingsbeleid op scholen). Daarbij is draagvlak erg belangrijk, bijvoorbeeld onder ouders.

Meer informatie over de aanpak vindt u op de website van B. Slim. Bekijk ook de website over de Gezonde Wijkaanpak Amersfoort