U bent hier

Fit in 90 dagen

Naam interventie Fit in 90 dagen
Eigenaar In Beweging Fitprogramma's
Laatst gepubliceerd 06-01-2016
Algemene informatie
Korte omschrijving

Fit in 90 dagen is een sportief en uitdagend project gericht op het tot stand brengen van een gezonde en bewuste leefstijl. Het project is een zogenaamde gecombineerde interventie. Een gecombineerde interventie houdt in dat we bewegen en leefstijl tegelijkertijd ontwikkelen. We zien bewegen als de motor van een gezonde leefstijl en de twee begrippen als onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Fit in 90 dagen gaat uit van leren door te doen binnen de vertrouwde schoolomgeving. Het traint, leert en inspireert leerlingen om op verschillende manieren een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Fit in 90 dagen heeft daarnaast de doelstelling om leerkrachten te bekwamen in het geven van voldoende, goed en gevarieerd bewegingsonderwijs.

Fit in 90 dagen heeft een vast basisprogramma en een keuzeprogramma. Onder begeleiding van een schoolcoach wordt het project uitgerold en tot een succesvol einde gebracht.

Doel

Bewustwording van een gezonde leefstijl bereiken d.m.v. de drie kleuren methodiek.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam F.P. Wolfs
Organisatie In Beweging Fitprogramma's
E-mailadres frank@fitprogramma.nl
Telefoonnummer organisatie 06-11625699
Naam Mary de Groot
Organisatie In Beweging Fitprogramma's
E-mailadres mary@fitprogramma.nl
Telefoonnummer organisatie 06-11625699
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 15-07-2015
Oordeel commissie

Omschrijving oordeel: Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Fit in 90 dagen’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Het lesprogramma Fit in 90 dagen sluit goed aan bij de kinderen. Zowel de methodiek als de handleiding zien er goed uit.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Aanpak in het kort

De aanpak is praktisch ingesteld. Bewustwording door doen en ervaren. Alle activiteiten worden daarom vanuit sport, spel en bewegen aangeboden.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep zijn leerlingen en leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Materiaal in het kort

Hiertoe zijn aanwezig de handleiding voor leerkrachten, beweegkaartjes, weekopdrachten en de workshops. Verder zijn er evaluaties en rapportages en follow-up strategieën beschikbaar.

Kosten in het kort

Fit in 90 dagen heeft drie prijsstellingen

Brons: € 0,10 per leerling per dag. Minimale kosten € 1500,00

Zilver: € 0,20 per leerling per dag

Goud: € 0,40 per leerling per dag.

Uitkomsten praktijkonderzoek in het kort

Pluspunten:

 • Het project sluit goed aan op het onderwijs zoals gegeven in de praktijk
 • De aanwezigheid van coaches op de school
 • De samenhang
 • De persoonlijke aandacht
 • Het bieden van concrete oplossingen en hulp

Verbeterpunten:

 • Aantal beschikbare contacturen
 • Meer aandacht voor “plus leerlingen”
 • Meer ouderparticipatie

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Sport
 • Voeding
Overig
 • Motorische ontwikkeling
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Onderwijs: voortgezet onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 18
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
 • Ouders / opvoeders
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Evenement
 • Mindfulness
 • Screening / health check
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • Drie kleurenmethode
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Procesgerichte interventie
 • Signalering
Community-ontwikkeling
 • Participatie
 • Verbeteren sociale omgeving
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Poster
 • Projectplan
 • Quiz / test
 • Spel / games
 • Afbeelding / tekening (let op, deze moet rechtenvrij zijn)
Beschikbare documenten en materialen
Soort documentDownloadlink
Lesmateriaal / lespakketGroene opdracht
-Erkenning fitte school
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Gemeenten
 • Sponsoring, door bedrijfsleven
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Bedrijf / commerciële organisatieJansen en Fritsen (Rol: Ontwikkelaar)
WelzijnsinstellingSTTC (Rol: Uitvoerend)
OnderwijsinstellingFitgaaf (Rol: Uitvoerend)
OnderwijsinstellingTalent Primair
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Gebruikersonderzoek
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie
 • De positieve energie die het brengt
 • Het project sluit goed aan op het onderwijs zoals gegeven in de praktijk
 • De aanwezigheid van coaches op de school
 • De samenhang
 • De persoonlijke aandacht
 • Het bieden van concrete oplossingen en hulp

 

 

Aandachtspunten van deze interventie

Verbeterpunten:

 • Aantal beschikbare contacturen
 • De functie van de leerkracht, vooral welke verandering deze kan maken
 • Meer aandacht voor “plus leerlingen”
 • Meer ouderparticipatie
Toekomstige ontwikkeling

In september 2015 komt de Fitbox uit. Deze is gevuld met materiaal en opdrachtenkaartjes voor tijdens pauzes, gymlessen en buiteschools beweegaanbod.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Thema verwijzingen