Formulier voor subsidieaanvraag behorend bij artikel 3.1. van de Kaderregeling subsidies OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport