Formulier voor subsidieaanvraag behorend bij artikel 3.1. van de Kaderregeling subsidies OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport