Meijer et al., 2006

Titel Meijer et al., 2006
Publicatietype Reference
Auteurs al. 20
Secondary Title Meijer SA, Smit F, Schoemaker C, Cuijpers P. Gezond verstand: evidence-based preventie van psychische stoornissen. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Rapport nr. 270672001; VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. Themarapport.Bilthoven/Utrecht: RIVM/Trimbos-instituut,2006