Titel Open en Alert - Alcohol- en drugspreventie in zorg- en welzijnsinstellingen. Handboek voor preventiewerkers.
Publicatietype Reference
Year of Publication 2013
Publisher Trimbos-instituut