Hieronder vindt u een overzicht van recent gepubliceerde rapporten, artikelen en online publicaties over en van de afdeling Gezond Leven van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Naast eigen publicaties is er een lijst met documenten van het Gezondheidsinstituut NIGZNationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (opgeheven) (opgeheven).

Meer E-magazines publicaties van de afdeling Gezond Leven vindt u onder Alle E-magazines
Meer rapporten van afdeling Gezond Leven vindt u onder Alle rapporten.
Meer artikelen van afdeling Gezond Leven vindt u onder Alle artikelen.

E-magazines 2020

E-magazines 2020

Kennis die werkt voor een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving

In dit e-magazine laten we enkele highlights van 2019 zien. Het geeft een inkijkje in de manier waarop kennis die werkt tot stand komt, gedeeld wordt en, nog belangrijker, gebruikt wordt in de praktijk. Daar waar het ten goede komt aan onze gezamenlijke missie: een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in Nederland.
E-magazine: Gezond leven

E-magazines 2019

E-magazines 2019

Grip op preventie

Hoe krijg je grip op preventie en hoe kies je de juiste interventie? Daarover gaat het E-magazine van zeven kennisinstituten. Het magazine geeft toegang tot alle databases met erkende interventies. U vindt ook de rekenhulp Valpreventie en drie handige tools om interventies te kiezen.
E-magazine: Grip op preventie 

E-magazines 2018

E-magazines 2018

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt (2016-2018) willen het NHGNederlands huisartsengenootschap en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u helpen wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen. Het e-magazine bevat online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein.
E-magazine: Samenwerken aan gezondheid in de wijk loon

E-magazines 2017

E-magazines 2017

Sturen op integraal werken - Magazine voor gemeenten over integraal werken aan welzijn en gezondheid

Hoe kunnen gemeenten erkende interventies inzetten voor een integrale aanpak? Zeven kennisinstituten bieden inspiratie in dit e-magazine. Naast tips en inzichten biedt het magazine toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies.
E-magazine: Sturen op integraal werken.

Rapporten 2018

Rapporten 2018

Toolkit Preventie in de wijk

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een toolkit ontwikkeld die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In de toolkit vindt u negen wijktypen. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken.
Rapport: Toolkit Preventie in de wijk

Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Onderzoek naar ervaringen van ouderen met het aanbieden van en deelnemen aan preventieve activiteiten. Inzichten bieden professionals en gemeenten aanknopingspunten om de preventieve zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren.
Rapport: Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

World Health Organization (WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie ) heeft het werk van RIVM Centrum Gezond Leven als good practice opgenomen op hun webpagina over Health systems response to NCDs. In deze good practice staat beschreven op welke manier CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)(zorg)professionals ondersteunt bij de aanpak in het voorkomen van chronische aandoeningen.
Rapport: Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek

Factsheet over gezondheidsbevordering op de werkplek met aandacht voor de ondersteuningsbehoefte bij HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals en aanbevelingen.
Factsheet: Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek

Rapporten 2017

Rapporten 2017

Making Workplace Health Promotion Work

Uit een behoefte-onderzoek dat CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) uitvoerde onder tien HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals in branche- en beroepsverenigingen blijkt dat de aandacht van organisaties voor de gezondheid van hun medewerkers toeneemt en dat HR- en arboprofessionals behoefte hebben aan ondersteuning om hier (planmatig) mee aan de slag te gaan.
Rapport: Making Workplace Health Promotion Work

Artikelen 2019

Artikelen 2019

Succesvolle aanpak voor gezondere leefstijl bij mensen met overgewicht

Een gezonde leefstijl en een blijvende gedragsverandering kunnen mensen met overgewicht bereiken via de gecombineerde leefstijlinterventie. In het artikel in RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Magazine leest u over de aanpak van gecombineerde leefstijlinterventies.
Artikel: Succesvolle aanpak voor gezondere leefstijl bij mensen met overgewicht

(opent in een nieuw venster)Gezonde Kinderopvang: meedoen en voordoen helpt

De invloed van de kinderopvang op het gedrag van kinderen is groot. Dat vertelt Jessica Gubbels van Maastricht University in een artikel over Gezonde Kinderopvang in het vakblad KIDDO (november 2019). Als pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld geven helpt dat. In het artikel geeft Jessica praktische tips hoe je dat doet rond voeding en bewegen.
Artikel: Gezonde Kinderopvang: meedoen en voordoen helpt

Artikelen 2018

Artikelen 2018

Omgevingswet biedt gemeenten extra gezonde  mogelijkheden

Danielle de Jong (programmacoördinator Gezonde Gemeente, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  ) vertelt in de special Omgevingswet van Binnenlands Bestuur (28 september) over de kansen van de Omgevingwet voor gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  -en om samen met inwoners te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Lees het artikel Binnenlands Bestuur, september 2018.
Artikel: Omgevingswet biedt gemeenten extra gezonde mogelijkheden

Bevorderen van gezond gedrag in 6 stappen

Dit artikel beschrijft wat u moet weten, als u op een effectieve manier gezond gedrag bij mensen wilt bevorderen. Aan de orde komt de basis van gezondheidsbevordering. Daarbij ligt de focus op het analyseren, verklaren en beïnvloeden van het individuele gedrag van mensen. Voorbeelden uit de praktijk illustreren het artikel. Lees het webartikel op allesoversport.nl.
Webartikel: Bevorderen van gezond gedrag in 6 stappen.

Artikelen 2017

Artikelen 2017

Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts?

Artikel over het project Preventie in de Buurt van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   en NHGNederlands huisartsengenootschap Nederlands Huisartsen Genootschap   dat professionals uit de huisartsenzorg, publieke gezondheid en sociaal domein ondersteunt bij het samenwerken. Meerdere vormen van samenwerking worden beschreven, zoals uitwisselen van ervaringen; succesvolle praktijkvoorbeelden; lokale werksessies; online beschikbaar stellen van materialen en borging via de opleiding en nascholing. Lees het artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017, nr. 51.
Artikel: Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts?

Bouwstenen voor integraal werken

Een kennispartnerpagina van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies over erkende interventies als bouwstenen voor integrale aanpak. In het artikel wordt ook verwezen naar het e-magazine Sturen op integraal werken. Lees het artikel in Binnenlands Bestuur Special Sociaal. Grip krijgen op zorg.10 november 2017, week 45, jaargang 38, nr 21.
Artikel: Bouwstenen voor integraal werken

Gezonde leefomgeving? Start nu!

Interview met Daniëlle de Jongh over een gezonde leefomgeving en de Omgevingswet. En wat RIVM Centrum Gezond Leven kan bieden.
Lees het artikel in e-zine Kabinet aan zet - Publiek denken, welbeschouwd vooruit, 2017.
Artikel: Gezonde leefomgeving? Start nu!

'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'

Een artikel over het project Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap. In het artikel vertellen huisartsen over hoe ze patiënten met niet-medische problematiek doorverwijzen naar partners in de wijk. Daarnaast komt aan bod hoe Preventie in de Buurt professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid ondersteunt bij hun rol in de samenwerking met andere partijen in de wijk.  Lees het artikel in in Huisarts & Wetenschap (maart 2017).
Artikel: 'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'

Serie Gezonde Kinderopvang

In het vakblad Management Kinderopvang verscheen in 2017 een serie artikelen over Gezonde Kinderopvang. Het vaktijdschrift is bedoeld voor (locatie)managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra. Verschillende gezondheidsthema’s komen aan bod.
Artikelen: Groen, Fysieke veiligheid, Seksuele ontwikkeling, Voeding, Bewegen en Hygiëne.