Hieronder vindt u een overzicht van recent gepubliceerde rapporten, artikelen en online publicaties over en van de afdeling Gezond Leven van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Naast eigen publicaties is er een lijst met documenten van het Gezondheidsinstituut NIGZNationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (opgeheven) (opgeheven).

Meer E-magazines publicaties van de afdeling Gezond Leven vindt u onder Alle E-magazines
Meer rapporten van afdeling Gezond Leven vindt u onder Alle rapporten.
Meer artikelen van afdeling Gezond Leven vindt u onder Alle artikelen.

E-magazines 2020

E-magazines 2020

Kennis die werkt voor een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving

In dit e-magazine laten we enkele highlights van 2019 zien. Het geeft een inkijkje in de manier waarop kennis die werkt tot stand komt, gedeeld wordt en, nog belangrijker, gebruikt wordt in de praktijk. Daar waar het ten goede komt aan onze gezamenlijke missie: een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in Nederland.
E-magazine: Gezond leven

E-magazines 2019

E-magazines 2019

Grip op preventie

Hoe krijg je grip op preventie en hoe kies je de juiste interventie? Daarover gaat het E-magazine van zeven kennisinstituten. Het magazine geeft toegang tot alle databases met erkende interventies. U vindt ook de rekenhulp Valpreventie en drie handige tools om interventies te kiezen.
E-magazine: Grip op preventie 

E-magazines 2018

E-magazines 2018

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt (2016-2018) willen het NHGNederlands huisartsengenootschap en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u helpen wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen. Het e-magazine bevat online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein.
E-magazine: Samenwerken aan gezondheid in de wijk loon

E-magazines 2017

E-magazines 2017

Sturen op integraal werken - Magazine voor gemeenten over integraal werken aan welzijn en gezondheid

Hoe kunnen gemeenten erkende interventies inzetten voor een integrale aanpak? Zeven kennisinstituten bieden inspiratie in dit e-magazine. Naast tips en inzichten biedt het magazine toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies.
E-magazine: Sturen op integraal werken.

Rapporten 2018

Rapporten 2018

Toolkit Preventie in de wijk

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een toolkit ontwikkeld die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In de toolkit vindt u negen wijktypen. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken.
Rapport: Toolkit Preventie in de wijk

Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Onderzoek naar ervaringen van ouderen met het aanbieden van en deelnemen aan preventieve activiteiten. Inzichten bieden professionals en gemeenten aanknopingspunten om de preventieve zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren.
Rapport: Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

World Health Organization (WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie ) heeft het werk van RIVM Centrum Gezond Leven als good practice opgenomen op hun webpagina over Health systems response to NCDs. In deze good practice staat beschreven op welke manier CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)(zorg)professionals ondersteunt bij de aanpak in het voorkomen van chronische aandoeningen.
Rapport: Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek

Factsheet over gezondheidsbevordering op de werkplek met aandacht voor de ondersteuningsbehoefte bij HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals en aanbevelingen.
Factsheet: Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek

Rapporten 2017

Rapporten 2017

Making Workplace Health Promotion Work

Uit een behoefte-onderzoek dat CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) uitvoerde onder tien HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals in branche- en beroepsverenigingen blijkt dat de aandacht van organisaties voor de gezondheid van hun medewerkers toeneemt en dat HR- en arboprofessionals behoefte hebben aan ondersteuning om hier (planmatig) mee aan de slag te gaan.
Rapport: Making Workplace Health Promotion Work