Titel De Rookvrije Generatie als kans voor gemeenten - Een needs-assessment onder gemeentelijke beleidsmakers en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-adviseurs
Publicatietype Reference
Year of Publication 2017
Auteurs Mulder J., Bommelé J., Branderhorst D., van Hasselt N.
Publisher Utrecht: Trimbos-instituut