Evalueren van de externe werkprocessen doet u met een procesevaluatie, met als praktische toepassing het verbeteren van de samenwerking met andere partijen zoals scholen, preventiepartners etc.

Wat levert evaluatie van het externe werkproces op?

De evaluatie geeft inzicht in:

  • Welke preventiepartners zijn betrokken en welke niet? Hoe vaak is met de verschillende partners overlegd?
  • Hoe vaak is met de gemeente over Gezonde School overlegd en met welke afdeling of sector?
  • Hoe hebben de betrokken partijen de stappen en activiteiten ervaren? Is iedereen tevreden over de implementatiestrategie?
  • Wat is met de preventiepartners afgesproken en wat is hierbij wel of niet goed gegaan?
  • Hebben alle partijen (collega's, preventiepartnes, gemeenten, scholen) zich aan de afspraken gehouden?

De inzet verantwoorden

De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) moet haar inzet kunnen verantwoorden aan de gemeente en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De verschillende afdelingen van de GGD moeten bovendien intern hun inzet verantwoorden. Om de kosten en baten van Gezonde School in de regio inzichtelijk te maken, zijn de gegevens van de monitoring en proces- en effectevaluatie goed bruikbaar.

Welke gegevens zijn van belang?

De inspectie is speciaal geïnteresseerd in de uitgevoerde interventies, de implementatiegraad en het bereik. De directie van de GGD en de gemeente willen vooral weten of de gestelde doelen behaald zijn en of aan de inspanningsverplichtingen is voldaan. Vaak is ook relevant met wie de GGD heeft samengewerkt en hoe tevreden partijen waren over de geleverde ondersteuning.

Meer informatie

Lees meer informatie over evalueren op school voor po, vo en mbo.