Om de werkwijze te kunnen blijven verbeteren, is het belangrijk dat de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) het interne werkproces met betrekking tot Gezonde School regelmatig evalueert, het werkproces binnen de GGD dus. De beste evaluatiemethode hiervoor is een procesevaluatie. Ook is het van belang te evalueren hoe de activiteiten verlopen die de GGD op de school uitvoert. U krijgt hierdoor inzicht in de processen die goed lopen en in de processen die bijsturing verdienen. Daarnaast kunt u het proces en de samenwerking binnen de GGD verbeteren.

Wat levert evaluatie van het interne werkproces op?

Evaluatie van het interne werkproces geeft inzicht in de volgende punten:

 • Hoe is de taakverdeling binnen de GGD georganiseerd en hoe is die ervaren?
 • Zijn de materialen van Gezonde School, zoals de handleiding en instrumenten, bruikbaar?
 • Is de terugkoppeling van resultaten aan de betrokken partijen geregeld? Denk ook aan gemeenten: is de informatievoorziening goed afgestemd op de fase van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering of beleidsevaluatie)?
 • Welke scholen heeft de GGD begeleid? Hoeveel tijd kostte dit? Welke activiteiten voerde de GGD uit?
 • Hoe representatief zijn de bereikte scholen, welke scholen zijn afgehaakt en waarom?
 • Welke afdelingen van de GGD hebben activiteiten uitgevoerd op school?
 • Hoeveel kosten zijn gemaakt en waaraan is het geld besteed?
 • Zijn de stappen en activiteiten van het projectplan uitgevoerd zoals ze bedoeld waren? Waarom wel of waarom niet?
 • Vonden externe gebeurtenissen plaats die van invloed waren op de implementatie van Gezonde School?
 • Wat zijn leer- en verbeterpunten voor de volgende keer?

Tips

 • Zorg dat de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) voldoende tijd en middelen beschikbaar heeft voor de evaluatie.
 • Gebruik bestaande evaluatieformulieren om tijd te besparen.
 • Maak het evaluatieplan tijdig gereed, bij voorkeur tegelijk met het projectplan, en reserveer in de planning tijd voor evalueren .
 • Werk met standaardvragen, zodat vergelijking met eerdere meetmomenten en met de resultaten van andere GGD’en mogelijk is.
 • Bekijk welke partnerships nodig zijn om effecten en resultaten te borgen. Zoek zo nodig extra financiering of hulp van preventiepartners.
 • Koppel resultaten terug naar de preventiepartners. Dat motiveert de partners om de samenwerking voort te zetten.
 • Leg in presentaties de nadruk op resultaten.

Meer informatie

Bent u op zoek naar praktische informatie? Lees dan de Leidraad tussentijdse projectrapportage