Sociale (wijk)teams in beeld

Titel Sociale (wijk)teams in beeld
Publicatietype Reference
Year of Publication 2016
Auteurs Arum S., Schoorl R.
Secondary Title Stand van zaken na decentralisaties
Publisher Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken)