Positieve gezondheid is door tal van zorg- en gezondheidsorganisaties omarmd. Maar hoe geef je er nu in de praktijk handen en voeten aan? Op deze pagina staan enkele praktijkvoorbeelden uit het land.

Collectieve gezondheidsbevordering en de rol van de GGD in de praktijk

Een aantal GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en richten zich in een gezamenlijke projectgroep op de vraag: Welke rol en welke taken heeft de GGD wanneer positieve gezondheid het uitgangspunt vormt voor collectieve gezondheidsbevordering? De projectgroep heeft als doel professionals handvatten te bieden om vanuit positieve gezondheid een rol op het gebied van collectieve gezondheidsbevordering te vervullen. Zelf willen de deelnemende GGD’en een aantal werkwijzen in hun eigen praktijk testen. Lees meer

Netwerk Noordelijke Maasvallei

Het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei heeft als doel dat binnen 5 jaar alle professionals in de Noordelijke Maasvallei werken aan positieve gezondheid. Op de website Netwerkpositievegezondheid.nl staan door het netwerk ontwikkelde tools en inspirerende boeken, documenten, artikelen, filmpjes etc. De website is bedoeld voor voor professionals uit het netwerk en andere geïnteresseerden.

Positieve gezondheid in de thuiszorg

Emile Thuiszorg is als eerste thuiszorgorganisatie in Nederland begonnen met het implementeren van positieve gezondheid in de dagelijkse praktijk van de zorg. De succesvolle pilot in 2015 heeft tot de ontwikkeling van een nieuwe nieuwe dienst geleid: het begeleiden van cliënten met een ambulante ondersteuning indicatie volgens het concept positieve gezondheid. De focus op de veerkracht van de cliënt vergroot de ervaren gezondheid. De cliënt heeft als gevolg minder behoefte aan professionele zorg. Dat betekent een toename in gezondheid bij cliënten met minder zorgkosten. Op termijn wil Emile het mogelijk maken dat ook andere (thuis)zorgaanbieders deze werkwijze gaan toepassen.

Positieve Gezondheid in de Gezonde School

Een kleine groep voorlopers op het gebied van de Gezonde School heeft zich gebogen over de vraag wat het concept positieve gezondheid kan betekenen voor het primair onderwijs. Bij Gezonde School leest u meer over de kansen die deze professionals zien.

Positieve gezondheid bevorderen via individuele preventietaken

Een projectgroep van verschillende GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en zoekt naar mogelijkheden om via individuele contactmomenten positieve gezondheid te versterken. De focus ligt enerzijds op de afzonderlijke indicatoren van het concept en anderzijds is er aandacht voor de brede kijk op gezondheid. In het bijzonder is er aandacht voor de indicator health literacy ofwel gezondheidsvaardigheden. Lees meer

Meer informatie

  • Allesisgezondheid.nl: meer praktijkvoorbeelden van positieve gezondheid.
  • De-eerstelijns.nl: proeftuinen van een zorgverzekeraar met zorgaanbieders en -vragers om positieve gezondheid in de praktijk vorm te geven
  • Mediator van ZonMw (maart 2016): artikel 'Pionieren met Positieve Gezondheid' over hoe positieve gezondheid gestalte krijgt in Feijenoord.