Titel Zicht op effect
Publicatietype Reference
Year of Publication 2014
Auteurs de Groot N., Mateman H.
Secondary Title Een overzicht van instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten