Betrokken inwoners zijn essentieel voor succesvol lokaal gezondheidsbeleid. Alleen als u hen betrekt in de verschillende beleidsfasen, creëert u een aanpak die goed aansluit bij de doelgroep. Zo groeit het draagvlak, de betrokkenheid bij de wijk en het vertrouwen in het gemeentelijk bestuur. Maar hoe bereikt u inwoners en wat is de beste manier om hen te betrekken? En wat moet u juist niet doen? Dat hoort u in het webinar van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (afdeling Gezond Leven) voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, dat plaatsvond op 29 september 2022. 

Programma

  • 7:06 minuten - Inwoners betrekken in gezondheidsprogramma’s en interventies kan op verschillende manieren. Hoe maak je hierin een keuze en hoe pak je het vervolgens aan? En wat zijn veelgemaakte fouten? Marja de Jong, adviseur publieke gezondheid bij GGD IJsselland en onderzoeker Wageningen University, schetst wat we hier over weten vanuit de wetenschap en haar ervaringen met inwonersparticipatie in diverse programma’s. 
  • 30:10 minuten - In korte filmpjes geven inwoners antwoord op de vragen:  wat is jouw tip voor beleidsmakers bij gemeenten die graag inwoners willen betrekken, wat moeten zij vooral wèl doen? En wat werkt niet, en moeten ze dus vooral niet doen? 
  • 35:20 minuten - Gemeente Leiden stelde in co-creatie met inwoners en lokale partners de integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak 'Stevenshof Vitaal' op. Met daarbij Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Marnix Kelfkens, beleidsadviseur gezondheidsbeleid, laat zien hoe hun inwoners in verschillende beleidsfasen betrokken waren bij 'Stevenshof Vitaal'. Ook hoort u wat het loslaten van aanbodgericht denken de gemeente en haar inwoners heeft opgeleverd. 
  • 46:10 minuten - In de GO!-methode staat het bewonersgesprek centraal. Theo van Alphen, adviseur Gezonde Omgeving (GO!), legt uit op welke manier ze in Noord-Nederland samen met inwoners de leefomgeving in dorpen gezonder inrichten. Wat zijn de opbrengsten voor inwoners en beleidsmakers? 
  • 1:08:15 minuten - Tot slot, deelt Hanneke Lakenvelt-Verbree, adviseur RIVM, praktische tips en instrumenten waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan. Ook hoort u hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen bij uw lokale gezondheidsvraagstuk.

Bekijk het webinar knop

Meer weten of advies aanvragen?

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt advies op maat en ondersteunt gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!