In deze coronatijd hebben we het vaak over de mentale gezondheid van onze bevolking. En niet voor niets zijn er steunpakketten gericht op het sociaal en mentaal welbevinden van de jeugd, op kwetsbare groepen, gezonde leefstijl en mentale vitaliteit. Deze extra middelen bieden ook uw gemeente de kans om extra in te zetten op gezondere inwoners.

Weten hoe u dat effectief aanpakt? Bekijk dan het webinar dat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (afdeling Gezond Leven) op 17 februari 2022 organiseerde voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en.

Programma-indeling webinar

  • 2:32 minuten - Elisa Duinhof (Trimbos-instituut) start met een eenduidig vertrekpunt voor mentale gezondheid, hoe je mentale problemen bij de bron aanpakt en hoe je sleutelmomenten in de levensloop kunt benutten. Vervolgens zoomt haar collega Maartje van den Essenburg in op het gezamenlijk investeren in het welbevinden van jeugd op en rond school en gaat daarbij in op de rol voor gemeenten en GGD'en.
  • 31:11 minuten - Inez Bolder van Amsterdam Mentaal Gezond (GGD Amsterdam) neemt u mee in hun aanpak waarin preventie, samenwerken en leren voorop staan. Samen met inwoners, onderzoekers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers werken ze aan bevordering van de mentale gezondheid en veerkracht van alle inwoners.
  • 56:30 minuten - Tot slot laat Djoeke van Dale concrete voorbeelden zien hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen.

Bekijk het webinar

Links

Aan de slag?

  • Bevorder mentale gezondheid en voorkom psychische aandoeningen.
  • Ga uit van de levensloop en leefomgeving. 
  • Werk vanuit de integrale aanpak (health in all policies).
  • Zet erkende interventies in binnen een integrale aanpak (Gezonde School en Welbevinden op school) of Gezonde wijk-aanpak.
  • Zet bestaande programma’s in voor mentale gezondheid: zorg voor verbinding (zoals Opgroeien in een kansrijke omgeving of Kansrijke start of bij ouderen Een tegen eenzaamheid).
  • Schakel het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in voor ondersteuning.

Meer weten of advies aanvragen

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt advies op maat en ondersteunt gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!