Ieder kind verdient een mooie en kansrijke jeugd. Als gemeente kunt u voor kinderen een verschil maken. Zet integraal in op preventie, een gezonde leefomgeving en risico's vroegtijdig signaleren en zorg waar nodig. Van groot belang zijn lokaal of regionaal samenwerken en afstemmen met partners zoals scholen, kinderopvang en sport. Welke rol kunt u hierin pakken als gemeente? En hoe zet u stappen naar een integrale aanpak voor een gezonde jeugd? Meld u aan voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-webinar op 29 november 2022 van 13.00-14.30 uur. We delen daar kennis en ervaringen. En u krijgt inspiratie rond uw lokale en regionale veld voor een gezonde jeugd. 

Voor wie?

Exclusief voor beleidsmakers en -adviseurs jeugd en gezondheidsbeleid bij gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en. 

Programma  

  • Djoeke van Dale, senioradviseur bij RIVM, schetst wat integraal gezondheidsbeleid is. En hoe deze integrale blik aanknopingspunten geeft voor samenwerking voor een gezonde jeugd. En wat zijn belangrijke randvoorwaarden en succesfactoren voor een succesvolle aanpak? U hoort wat de programma’s Gezonde Kinderopvang en Gezonde School uw gemeente hierin bieden.
  • Marjoleijn Boutsma, kennispecialist gezondheid van Gemeente Zaanstad, vertelt over de Zes Zaanse opgaven en zoomt vervolgens in op de opgaven Gezondheid en Kansengelijkheid en wat die betekenen voor de Zaanse jeugd. U hoort wat ze in Zaanstad inzetten om de jeugd gezond op te laten groeien: van programma’s als Nu Niet Zwanger, Gezonde School tot JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht ) en gebiedsgericht werken. Wat gaat hierin goed, wat kan beter, welke rol heeft de gemeente en hoe is de samenwerking met de verschillende domeinen? 
  • Margien van Rooij, coördinator Gezonde Gemeente en Kinderopvang bij RIVM, deelt voorbeelden en praktische tips waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan. En u hoort hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen bij uw lokale gezondheidsvraagstuk.

Meer weten?