Ieder kind verdient een mooie en kansrijke jeugd. Als gemeente kunt u voor kinderen een verschil maken. Zet integraal in op preventie, een gezonde leefomgeving en risico's vroegtijdig signaleren en zorg waar nodig. Van groot belang zijn lokaal of regionaal samenwerken en afstemmen met partners zoals scholen, kinderopvang en sport. Welke rol kunt u hierin pakken als gemeente? En hoe zet u stappen naar een integrale aanpak voor een gezonde jeugd? Dat hoort u het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-webinar voor beleidsmakers en -adviseurs jeugd en gezondheidsbeleid bij gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, dat plaatsvond op 29 november 2022. 

Programma  

  • 8:05 minuten - Djoeke van Dale, senioradviseur bij RIVM, schetst wat integraal gezondheidsbeleid is. En hoe deze integrale blik aanknopingspunten geeft voor samenwerking voor een gezonde jeugd. En wat zijn belangrijke randvoorwaarden en succesfactoren voor een succesvolle aanpak? U hoort wat de programma’s Gezonde Kinderopvang en Gezonde School uw gemeente hierin bieden.
  • 35:00 minuten - Marjoleijn Boutsma, kennispecialist gezondheid van Gemeente Zaanstad, vertelt over de Zes Zaanse opgaven en zoomt vervolgens in op de opgaven Gezondheid en Kansengelijkheid en wat die betekenen voor de Zaanse jeugd. U hoort wat ze in Zaanstad inzetten om de jeugd gezond op te laten groeien: van programma’s als Nu Niet Zwanger, Gezonde School tot JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) en gebiedsgericht werken. Wat gaat hierin goed, wat kan beter, welke rol heeft de gemeente en hoe is de samenwerking met de verschillende domeinen? 
  • 1:04:20 minuten - Margien van Rooij, coördinator Gezonde Gemeente en Kinderopvang bij RIVM, deelt voorbeelden en praktische tips waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan. En u hoort hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen bij uw lokale gezondheidsvraagstuk.

Meer weten of advies aanvragen?

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt advies op maat en ondersteunt gemeenten en  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!