Dagelijks belanden er bijna 300 65-plussers door een val op de Spoedeisende Hulp. Het letsel dat zij oplopen, heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis wonen en kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie voorkomt valongelukken en bespaart kosten. Valpreventie voor ouderen met een verhoogd valrisico is met een forse ambitie opgenomen in het coalitieakkoord. Dit vraagt extra inspanningen van gemeenten. Wat vraagt deze nieuwe taak van uw gemeente? Wat is effectieve valpreventie en hoe verbindt u dit met het zorgdomein en gemeentelijke beleidsterreinen? Dat hoort u in het webinar van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en en zorggroepen, dat plaatsvond op 13 september 2022. 

Programma

  • 0:28 minuten - Welkom door Marjolein Don, projectleider Valpreventie Ministerie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • 3:55 minuten - Wietske Hoekstra, consulent valpreventie van VeiligheidNL, vertelt wat valpreventie inhoudt, welke taak er ligt voor gemeenten en hoe u in uw gemeente effectief werkt aan valpreventie.
  • 24:22 minuten - Gerda Knijnenberg-Alblas, beleidsmedewerker sociaal domein van Gemeente Urk, legt uit hoe de aanpak van valpreventie er in een kleinere gemeente uit ziet en welke rol de GGD daarin heeft.  
  • 44:12 minuten - Nicole van Winden, beleidsadviseur gezondheid, neemt u mee in de ervaringen van de Rotterdamse valpreventie aanpak. Ze laat zien hoe  valpreventie een plek kreeg in het gemeentelijk beleid en welke rol de gemeente speelt. 
  • 1:07:24 minuten - Tot slot deelt Hanneke Lakenvelt-Verbree, adviseur RIVM, concrete voorbeelden zien hoe VeiligheidNL en het RIVM u kan ondersteunen.

Bekijk het webinar knop

Webinar Signaleren en motiveren in het sociaal domein

Een belangrijke stap voor effectieve valpreventie is het signaleren en motiveren van ouderen met een verhoogd valrisico. In het webinar van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dat plaatsvond op 1 november 2022 hoort u hoe professionals in het sociaal domein daar aan kunnen bijdragen. U ziet ook enkele inspirerende voorbeelden. 

Meer weten of advies aanvragen?

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt advies op maat en ondersteunt gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!