Dagelijks belanden er bijna 300 65-plussers door een val op de Spoedeisende Hulp. Het letsel dat zij oplopen, heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis wonen en kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie voorkomt valongelukken en bespaart kosten. Valpreventie voor ouderen met een verhoogd valrisico is met een forse ambitie opgenomen in het coalitieakkoord. Dit vraagt extra inspanningen van gemeenten. Wat vraagt deze nieuwe taak van uw gemeente? Wat is effectieve valpreventie en hoe verbindt u dit met het zorgdomein en gemeentelijke beleidsterreinen? Dat hoort u in het webinar op dinsdag 13 september van 13.00-14.15 uur. Meld u snel aan.

Voor wie?

Dit webinar van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is exclusief voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en zorggroepen.

Programma

  • VeiligheidNL vertelt wat valpreventie inhoudt, welke taak wordt verwacht van gemeenten en hoe u in uw gemeente effectief werkt aan valpreventie.
  • In enkele praktijkvoorbeelden ziet u gemeenten die al aan de slag zijn met valpreventie.
  • Tot slot laten we concrete voorbeelden zien hoe VeiligheidNL en het RIVM u kan ondersteunen.

Meer weten?