Deze update is afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en VeiligheidNL. Deze organisaties zijn vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord, GALA, betrokken bij de inrichting van de ketenaanpak Valpreventie bij ouderen.