Een zorgvuldige keuze van interventies vergroot de kans op effect van gezondheidsbevordering in de gemeente en wijk. Maar hoe kiest u een interventie? En hoe zorgt u ervoor dat interventies zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep?