Overgewicht is vaak één van de speerpunten in gemeentelijk gezondheidsbeleid. Gebruik deze informatie om de preventie van overgewicht in de gemeente te onderbouwen en uit te voeren.

Coronavirus en overgewicht

De coronacrisis kan invloed hebben op onze voeding en beweging. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde in samenwerking met thema-instituten, het LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM verschillende leefstijladviezen in tijden van het coronavirus. Bekijk de adviezen voor gezonde voeding en meer beweging.

Actueel

  • De factsheet Werkt de JOGG-aanpak? laat zien dat het aantal kinderen van 2 tot 19 jaar met overgewicht 9% lager is in JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -buurten (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maart 2020).
  • Ideeën voor gemeentelijk beleid om de fysieke eetomgeving in stappen gezonder te maken (Voedingscentrum, februari 2020).

Effectief werken aan overgewicht

Stappen die kunnen helpen Direct naar
Gebruik de pagina Wat bereikt u met de inzet op overgewicht voor de onderbouwing van uw beleid op overgewicht. Wat bereikt u?
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over overgewicht en houd rekening met de landelijke kaders. Cijfers en feiten
Landelijke kaders
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren.  Lokale probleemanalyse
Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Doelstellingen
Intersectorale samenwerking
Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie. Capaciteit en budget
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak overgewicht. Een integrale aanpak
Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met relevante partijen (publiek en privaat) en andere beleidsterreinen. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te kunnen maken. Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor de preventie van overgewicht van belang zijn: (Bestuurlijk) Draagvlak, Sociale marketing, Burgerparticipatie en Gemeentelijke regie.

Meer informatie

Dit themadeel wordt actueel gehouden door het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport in samenwerking met partners.

Meer informatie over het terugdringen van overgewicht vindt u op: