Overgewicht is vaak één van de speerpunten in gemeentelijk gezondheidsbeleid. Gebruik deze informatie om de preventie van overgewicht in de gemeente te onderbouwen en uit te voeren.

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Het themadeel overgewicht is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport & Bewegen