Wilt u gezond gewicht bij volwassenen in uw regio, gemeente of wijk  stimuleren? Maak dan gebruik van de mogelijkheden die de vergoede gecombineerde leefstijlinterventie biedt. Hoe? Dat leest u op deze pagina.

 

Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie)) wordt sinds 2019 onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Met deze leefstijlinterventie die twee jaar duurt werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie. Bekijk onze pagina veelgestelde vragen over de GLI met o.a. informatie over wie een GLI mag aanbieden, inclusiecriteria en de tarieven.

Op dit moment komen 7 erkende gecombineerde leefstijlinterventies voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering:  

Door middel van onze overzichtskaart of tabel bekijkt u of en wie in uw gemeenten de erkende GLI aanbiedt. Ook kunt u zien welk programma wordt aangeboden.

Welke mogelijkheden biedt de GLI voor mijn gezondheidsbeleid?

Met de  vergoede GLI werken volwassenen in de eigen woon-en leefomgeving aan het verminderen van hun overgewicht. Dit draagt dus direct bij aan uw gezondheidsbeleid of preventieakkoord.  Daarnaast moeten deelnemers aan de GLI in de eigen woon- en leefomgeving bewegen. Dit biedt kansen voor uw sportbeleid en de inzet van de buurtsportcoach.

Als beleidsmedewerker stimuleert u de implementatie van de GLI op verschillende manieren:

  • Stimuleer samenwerking  tussen verschillende professionals, zoals huisartsen, leefstijlcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, sociaal wijkteam  werkzaam in de wijk en stem ook af met de zorggroep in uw regio en kijk wat de ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur) en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) hierin kan betekenen. Op die manier ontstaat de juiste zorg en ondersteuning voor de GLI deelnemers. Hoe u dit kunt doen leest u bij Hoe werkt u samen aan gezondheid?.
  • Bekijk hoeveel volwassenen in uw gemeenten te maken hebben met overgewicht, bij welke groepen dit het meeste voorkomt en wat hun wensen en behoeften zijn. Dit helpt om passend aanbod in uw gemeenten vorm te geven. Informatie vindt u bij het overzicht van Cijfers en feiten overgewicht.
  • Kijk in hoeverre het aanbod geschikt is voor alle volwassenen met overgewicht in uw gemeente. Het kan zijn dat voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met lage gezondheidsvaardigheden, een ander programma passend is dan nu in uw gemeente aanwezig is. Sommige gemeenten bieden voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden eerst de erkende interventie Voel je goed! van Stichting Lezen en Schrijven aan.
  • Betrek de buurtsportcoaches in uw gemeente, stimuleer samenwerking met de leefstijlcoach en bekijk samen met hen of het huidige sport- en beweegaanbod in uw gemeente aansluit bij deelnemers aan de GLI en of aanvullend aanbod nodig is om hen te laten sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Meer over de mogelijke rollen van de buurtsportcoach leest u bij De gecombineerde leefstijlinterventie, wat en hoe? (Sportindebuurt.nl).

Zelf aan de slag met de GLI?

Wilt u weten hoe anderen gemeenten de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie) inzetten voor hun gezondheidsbeleid? Bekijk het voorbeeld van healthyLIFE (Stichting Ecsplore) in de gemeente Sittard Geleen. Of lees bij The MoveFactory hoe de buurtsportcoach in de gemeente Landgraaf met de GLI aan de slag is gegaan.

Wilt u aan de slag met het opzetten en implementeren van een GLI in uw regio? In de handreiking Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) vindt u praktische informatie op basis van de ervaringen van collega’s.