JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht )-aanpak in Zaanstad

De gemeente Zaanstad werkt sinds 2012 met de integrale JOGG-aanpak aan het creëren van een gezonde omgeving voor kinderen en hun ouders. JOGG-Zaanstad verbindt zoveel mogelijk professionals, vrijwilligers en bewoners van publieke en private partijen (in zorg, welzijn, sport en onderwijs) die zich hiervoor willen inzetten. De samenwerking met verschillende professionals bij het signaleren, verwijzen, behandelen en de nazorg voor kinderen met overgewicht wordt ingericht volgens het landelijk model Kind naar Gezonder Gewicht. 

Lees meer over de JOGG-aanpak in Zaanstad

 

Samen Sportief in Beweging in Rotterdam 

Rotterdam zet de interventie Samen Sportief In Beweging (SSiB) in voor volwassenen met overgewicht en een slechte gezondheidsbeleving. Het doel van SSiB is dat deelnemers na afloop een gezond gewicht hebben en dat kunnen behouden door een structurele aanpassing van hun leefstijl. De deelnemers worden een jaar lang begeleid door een fysiotherapeut, diëtist en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt.

Ze starten met een basiscursus van 8 weken. Deelnemers worden geprikkeld zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten. Tijdens de cursus SSiB wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport. 

Lees meer over de interventie Samen Sportief in Beweging

 

Proeftuin overgewicht 's-Hertogenbosch

De proeftuin overgewicht ‘s-Hertogenbosch laat zien dat succesvol aanpakken van overgewicht bij kinderen kan. Dit resulteerde onder meer tot een daling van overgewicht en obesitas bij kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar. De lokale kennis en ervaring is gebundeld in tools die andere gemeenten, professionals en gezinnen verder helpen zodat meer kinderen gezond opgroeien. De lokale aanpak wordt doorontwikkeling en uitgebreid binnen ‘Samen Gezond ’s-Hertogenbosch’. Het doel is een omgeving te creëren, waar inwoners positief met hun gezondheid omgaan. 

Lees meer op de website van Proeftuin overgewicht