Haagse Aanpak Gezond Gewicht

Gemeente en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) willen dat elk kind lekker in zijn vel zit, opgroeit in een gezonde omgeving en geen overgewicht ontwikkelt. Om dit te bereiken is samenwerking nodig met alle partijen die (in)direct met kinderen te maken hebben. Niet alleen professionals en intermediairs hebben invloed op het eet-en beweeggedrag, maar uiteraard ook ouders, opvoeders, leraren, sportcoaches, professionals en intermediairs in de zorg en welzijn in de omgeving van een kind. De Haagse aanpak adviseert over de aanpak Gezonde Kinderopvang en Gezonde School en richt zich op kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot 12 jaar, want: ‘hoe eerder je gezonde gewoontes aanleert, hoe makkelijker je die vasthoudt’.

Lees meer over Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) van de GGD Haaglanden.

 

Rotterdamse aanpak overgewicht volwassenen

De aanpak van Rotterdam richt zich op volwassenen met overgewicht of obesitas. Behalve leefstijl zijn er nog andere factoren van invloed op de ontwikkeling van overgewicht. Denk bijvoorbeeld aan medicijngebruik. Daarnaast hebben bewoners diverse andere aandoeningen die een rol spelen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, COPD chronische bronchitis en longemfyseem (chronische bronchitis en longemfyseem) of artrose. Om die reden is de Rotterdamse aanpak op maat en voor iedereen anders. Het aanbod is gratis, laagdrempelig en vaak in iemands eigen buurt.
Het programma werkt samen met organisaties in verschillende wijken, zoals diëtisten, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en sport- of beweegaanbieders. De begeleiding van de deelnemers is in handen van een zorgcoördinator.
Rotterdam werkt daarnaast mee aan de ontwikkeling van het landelijk basismodel Netwerkaanpak overgewicht en obesitas. Dit biedt handvatten om een ketenaanpak voor volwassenen met overgewicht of obesitas op te zetten, en het sociale domein met de zorg te verbinden. In het voorjaar van 2023 gaan meerdere gemeenten met de eerste basis van het model aan de slag.

Lees meer over de Aanpak overgewicht volwassenen Rotterdam en het Landelijke basismodel Netwerkaanpak overgewicht en obesitas.

 

Gezond in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel richten zich samen met inwoners op het bevorderen van een gezonde leefstijl, waarbij minder overgewicht één van de hoofdthema’s is. Speciale aandacht is er voor inwoners met een laag sociaal-economische positie, omdat het risico op ongezond gedrag in deze groep groter is. Met het programma Jongeren op Gezond Gewicht krijgen jongeren de kans om gezond op te groeien en Gezonde School Fryslân biedt scholen en voorschoolse voorzieningen ondersteuning voor eigen gezondheidsbeleid op locatie. 
In de mooi vormgegeven nota volksgezondheid gaat het over gezond wonen, werken, opgroeien en leven. De gemeenten vinden het belangrijk om de omgeving zó in te richten dat het uitnodigt tot gezond gedrag. En om naast een gezonde leefstijl te kijken naar onderwerpen als armoede, participatie en leefomgeving, omdat deze van invloed zijn op de gezondheid.

Lees meer over het gezondheidsbeleid van gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.