Er zijn verschillende landelijke kaders om overgewicht tegen te gaan. Bijvoorbeeld het Nationaal Preventieakkoord, net Nationaal Sportakkoord en de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid. 

 

Nationaal Preventieakkoord

Binnen het Nationaal Preventieakkoord is een van de doelen om het aantal mensen met overgewicht te verminderen. Verschillende partijen zetten zich in om de omgeving gezonder te maken. Dit moet mensen verleiden tot gezondere voedingskeuzes en aanzetten om meer te bewegen. 

Maatregelen zijn bijvoorbeeld:  

 • campagne over de Schijf van Vijf 
 • eetaanbod in veel eetomgevingen verbeteren. 
 • meer watertappunten op publieke plekken 
 • suiker in frisdrank stapsgewijs verminderen 
 • 30% minder verkochte calorieën in 2025

Bekijk het National Preventieakkoord op Rijksoverheid.nl

 

Nationaal Sportakkoord

De maatregelen in het Nationaal Sportakkoord zijn bedoeld om meer mensen in beweging en aan het sporten te krijgen. Dit draagt ook bij aan de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. 

Maatregelen zijn bijvoorbeeld: 

 • ruim 700 extra buurtsportcoaches 
 • beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar

 

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 

De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid legt de prioriteit bij vier gezondheidsvraagstukken: 

 • gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving
 • gezondheidsachterstanden verkleinen
 • druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen 
 • vitaal ouder worden

Bekijk de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

 

Landelijke programma’s voor preventie overgewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGGJongeren Op Gezond Gewicht ) werkt samen met gemeenten. Zij maken de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder. Dit doen zij via de JOGG-aanpak. Deze aanpak creëert een werknet van beleidsbepalers, professionals en volwassenen die het kind omringen. Het werknet werkt vanuit zes voorwaarden:

 • politiek-bestuurlijk draagvlak
 • publiek-private samenwerking
 • gedeeld eigenaarschap
 • verbinding preventie & zorg
 • communicatie 
 • monitoring & evaluatie 

Thema’s om de leefomgeving rondom kinderen en jongeren gezonder te maken zijn: 

 • water drinken
 • gezond eten
 • meer bewegen
 • voldoende slapen

Inzichten uit de praktijk en verschillende onderzoeken hebben ertoe geleid dat de aanpak zich heeft ontwikkeld tot een gedegen methodiek. 

Lees meer op de website van JOGG

 De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ) is een programma dat zich richt op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl bij mensen met (ernstig) overgewicht. Door begeleiding en advies bij voeding, beweging en gedragsverandering wordt toegewerkt naar een gezonde leefstijl. 

Er worden momenteel vier GLI programma’s vergoed uit de basisverzekering:

 • Samen Sportief in Beweging
 • BeweegKuur
 • SLIMMER
 • CooL

Lees meer over de GLI

.

Het actieprogramma Kansrijke Start wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven op een goede start. Zoals op tijd geboren worden of het hebben van voldoende geboortegewicht. Het programma richt zich op kinderen in de eerste duizend dagen van hun leven. Hierbij is extra aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties.

Het stimuleert gemeenten lokale of regionale coalities te bouwen of te versterken om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak rond de eerste 1.000 dagen. Zo’n coalitie is een samenwerking tussen gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen. Een lokale coalitie maakt gezamenlijk ketenafspraken over ondersteuning aan kwetsbare ouders voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

Lees meer op de website van de Kansrijke start 

Met Gezonde kinderopvang werken kinderopvangorganisaties aan de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen. Dit gaat via een structurele en integrale manier van werken. Daarbij is ook aandacht voor de deskundigheid van medewerkers.

Zo leidt elke organisatie een medewerker io tot coach gezonde kinderopvang. Deze coach is het aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie. Ook schoolt de coach zijn collega’s structureel in Een Gezonde Start. 

Lees meer op de website van Gezonde kinderopvang 

Met de Gezonde School-aanpak werken scholen in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aan een gezonde leefstijl bij kinderen. Dit gaat via een structurele en integrale manier van werken. 

Scholen kiezen een of meerdere gezondheidsthema's, zoals voeding, bewegen en sport en welbevinden. Voor elk thema gaan zij dan aan de slag op basis van de pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

Lees meer op de website van Gezonde School

Alles is Gezondheid is het nationale programma voor een gezonder en vitaler Nederland. Overheid, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties werken samen om dat te bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, school, wijk, werk en gezondheidsbescherming. 

Ook is er ruimte voor nieuwe acties zoals het stimuleringsprogramma voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. 
Het programma Alles is Gezondheid is gestart in 2014 en loopt tot en met 2021.

Lees meer op de website Alles is gezondheid

Gezond In is een stimuleringsprogramma voor gemeenten. Gemeenten die meedoen aan Gezond in de Stad (GIDSGezondheid In De Stad ) krijgen via dit programma hulp bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. 

Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten. 

Lees meer over Gezond In en overgewicht op de website van Gezond In