Wilt u effectief beleid maken om een gezond gewicht te bevorderen en overgewicht tegen te gaan? Dan heeft u cijfers en feiten nodig. Aan de hand daarvan kunt u prioriteiten stellen voor uw beleid en bepalen wat uw doelgroepen zijn.

 

Overgewicht in Nederland

De helft van de volwassen Nederlanders heeft matig of ernstig overgewicht (obesitas). Bijna 14%  van de volwassenen heeft ernstig overgewicht (obesitas). Deze aantallen zijn sinds de jaren 90 alleen maar gestegen.  Meer cijfers en feiten over overgewicht vindt u op vzinfo.nl:

 

Risicogroepen

Laagopgeleiden vormen de belangrijkste risicogroep. Overgewicht en obesitas komen bij deze groep vaker voor dan bij hoogopgeleiden. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.  

Lees meer over overgewicht en obesitas naar opleidingsniveau. De cijfers zijn onderverdeeld naar geslacht en leeftijd.

Overgewicht komt het meest voor bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. 

 • Kinderen tot 18 jaar: 25 % in 2018
 • 18- tot 25-jarigen: 24% in 2018 

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben ook vaker ernstig overgewicht dan jongeren zonder migratieachtergrond. Overgewicht komt bij meisjes en jongens ongeveer evenveel voor.


Oorzaken en gevolgen

De belangrijkste oorzaken van overgewicht en obesitas zijn een te hoge energie-inname via voeding en te weinig lichamelijke activiteit. Een reden voor deze ongezonde leefstijlkeuzes is de obesogene omgeving. Een obesogene omgeving stimuleert mensen om te veel en te calorierijk te eten en daarnaast weinig te bewegen. Ook weinig slaap kan invloed hebben op iemands eetlust en mogelijk daardoor op het lichaamsgewicht. Hier zijn aanwijzingen voor, maar een precieze verklaring is er nog niet. 

 • Mensen met gezondheidsproblemen (zowel fysiek als psychisch
 • Hoge kosten binnen de gezondheidszorg
 • Hoge druk op de zorg
 • Indirecte maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

 

Cijfers en feiten op lokaal niveau

 • VZinfo.nl: kaarten met cijfers over overgewicht en obesitas per GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio en per wijk, buurt en gemeente.
 • Waarstaatjegemeente.nl: cijfers per gemeente. 
 • Regionale GGD: gemeentelijke (overgewicht)cijfers, inclusief resultaten van de periodieke gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (de GGD maakt ook schoolprofielen).

   

Hoe gebruikt u deze cijfers? 

Met een wijkgezondheidsprofiel ziet u via feiten en cijfers wat de gezondheidssituatie is en hoeveel overgewicht er is in een wijk. Daarmee kunt u doelstellingen voor uw beleid bepalen en onderbouwen. Zo kunt u gerichter en in samenhang interventies inzetten en monitoren wat de resultaten zijn van het lokale beleid. 

Wilt u een wijkgezondheidsprofiel maken? Kijk dan op de pagina Bronnen voor het maken van een wijkgezondheidsprofiel.