Gezonde Gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

E-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het afgeronde project Preventie in de Buurt (2016-2018) ondersteunen het NHG en RIVM professionals om wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen. Het e-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont bevat online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein.

Leefstijl

Maakt u beleid of een aanpak gericht op een van de leefstijlthema's? Hier vindt u alle informatie handig bij elkaar over alcohol, depressie, drugs, overgewicht, seksuele (on-)gezondheid, sport & bewegen, tabak en valpreventie.

Themadossiers

Alle informatie over belangrijke of actuele thema's in een overzicht bij elkaar. Lees over een gezonde leefomgeving, het verbinden van preventie, zorg en welzijn, gezondheid van vluchtelingen en preventie en zorg voor de jeugd.

Afdrukken:

Via printer