Op deze pagina van het Wat werkt dossier vindt u voorbeelden van de aanpak van ondervoeding bij ouderen.

Goed gevoed ouder worden

De interventie ‘Goed gevoed ouder worden’ is een initiatief van de Stuurgroep Ondervoeding en is gericht op zowel ouderen zelf als op mantelzorgers en eerstelijns zorgverleners. Deze interventie heeft als doel om ouderen bewust te maken van het belang van goede voeding en om ondervoeding bij zelfstandig wonende ouderen te herkennen en voorkomen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van een website met informatie over ondervoeding, (zelf)tests voor ondervoeding, recepten voor goede voeding en advies bij problemen met eten en drinken. Daarnaast is er scholing voor eerstelijnszorgverleners (niveau wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner) en worden er informatieve groepsbijeenkomsten voor zelfstandig wonende ouderen en naasten/mantelzorgers georganiseerd. Deze interventie is landelijk beschikbaar.

ProMuscle in de Praktijk

De interventie ‘ProMuscle in de Praktijk’, uitgevoerd door GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord- en Oost-Gelderland, is gericht op het doorbreken van de neerwaartse spiraal in fysiek functioneren van ouderen door afname van spiermassa en spierkracht. Het project bestaat uit een combinatie van krachtoefeningen en extra eiwitinname. Het effect daarvan is in een klinische setting al bewezen en wordt in een pilotstudie door Wageningen UR (van 2016 tot 2018) uitgetest bij thuiswonende ouderen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Resto VanHarte

Resto VanHarte heeft als doel om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. Deze interventie is niet specifiek gericht op ouderen, maar ouderen zijn wel een belangrijke doelgroep. Resto VanHarte organiseert ontmoetingsavonden waarbij onder andere samen gekookt en gegeten wordt. Ook worden thema-avonden georganiseerd, onder andere over gezonde voeding. De activiteiten kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid van ouderen en het verbeteren van de voedingstoestand. Deze interventie is opgenomen in de databank Sociale Interventies van Movisie.