Op deze pagina ziet u voorbeelden van gemeenten die een wijkgezondheidsprofiel maakten. Ook vindt u een beschrijving van hoe zij dit hebben ingezet om de gezondheid en het welbevinden van inwoners te verbeteren.
 

Mantelzorgers in Amersfoort

Oudere mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent dat zij vaak steunen op hun partner of een ander familielid als mantelzorger. Die mantelzorgers hebben een zware en verantwoordelijke taak. Uit het wijkgezondheidsprofiel dat de gemeente Amersfoort maakte voor de wijk Kattenbroek kwam naar voren dat deze mantelzorgers wel een steuntje in de rug konden gebruiken. ‘Alle ballen even laten vallen’ is een van de thema’s waar gezondheidsbevorderaars en inwoners van gemeente Amersfoort uiteindelijk voor kozen. In dit project hebben inwoners samen met professionals gekeken hoe mantelzorgers ontlast konden worden. Dit resulteerde in speciale verwenavonden voor mantelzorgers in de wijk, of speciale bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Zo voelen mantelzorgers zich gesteund en blijven zij zelf ook gezond.

Aanpak in gemeente Amersfoort

  1. Onderzoeker van GGDrU maakt een wijkgezondheidsprofiel.
  2. Netwerkbijeenkomst met inwoners en professionals, waarin zij gezamenlijk kozen voor thema’s via het wijkgezondheidsprofiel. In het Amersfoortse Kattenbroek: ‘Prettig en gezond ouder worden’, ‘Gezond opvoeden en opgroeien’ en ‘Alle ballen even laten vallen’. 
  3. Werkgroep samengesteld met sleutelfiguren uit de wijk, onderverdeeld in themagroepjes. 
  4. Werkgroepen werken ideeën uit. Bij ‘Alle ballen laten vallen’ resulteerde dit onder andere in verwenavondjes voor mantelzorgers.

Meer weten?

Amersfoort monitort haar "Gezonde Wijk"-aanpak - Gezondin
Lang gelukkig en gezond zelfstandig leven begint al bij de geboorte en hangt samen met een gezonde leefomgeving: GGD regio Utrecht (ggdru.nl)

Wijzer in de wijk in Alphen-Noord

In de eerste fase van het project Wijzer in de Wijk is voor de wijk Alphen-Noord (gemeente Alphen aan den Rijn) een wijkgezondheidsprofiel opgesteld in samenwerking met inwoners. Op basis van dit profiel zijn de belangrijkste wijkthema’s bepaald en is een afgewogen mix van erkende interventies gekozen. Het resultaat is een op maat gemaakt wijkgezondheidsplan. In 2020 zijn de wijkgezondheidsplannen samen met inwoners en lokale partners uitgevoerd (cocreatie). Gelijktijdig is er voor iedere wijk een monitorplan in werking gezet om te leren van de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende lokale aanpakken. 

Over Wijzer in de wijk

Wijzer in de Wijk is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH, de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, Zorgbelang Inclusief, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Haaglanden en GGD HM. Het is samen met inwoners en lokale partners opgericht, gefinancierd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Doel is het ontwikkelen van een duurzame, integrale wijkaanpak die werkt, met focus op Positieve Gezondheid. Daarnaast staat samen leren voor inwoners met een gezondheidsachterstand centraal,  in de wijken Stevenshof (Leiden),  Alphen-Noord (Alphen aan den Rijn) en  Zuidwest (Den Haag).