Op deze pagina vindt u voorbeelden van hoe gemeenten of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en aan de slag zijn gegaan met het maken van een wijkgezondheidsprofiel. Voorbeelden van kant-en-klare profielen vindt u op de pagina ingevulde profielen.

Samenwerking met woningcorporaties

In Amsterdam Nieuw-West diende het wijkgezondheidsprofiel als input voor gesprekken over samenwerking met woningcorporaties. De gezondheidsinformatie van de buurten in Nieuw-West is naast de woningvoorraad van de corporaties gelegd. De cijfers uit het profiel kwamen overeen met het beeld van de corporatiemedewerkers, en de corporaties wilden een rol spelen bij de gezondheidsproblematiek in de wijk. Dit bood kansen om meerdere gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Zo is er een gezamenlijke opdracht geformuleerd voor een binnentuin voor ouderen, zijn er projecten ontwikkeld voor vrouwen in een sociaal isolement en voor jongeren die school dreigden te verlaten. Het verbeteren van de gezondheid was niet het doel van de woningcorporaties, maar de acties bleken wel een middel om bewoners te activeren, te interesseren voor hun omgeving (bijvoorbeeld door meer moestuinen aan te leggen) en de wijk een positievere uitstraling te geven. 

Brede samenwerking bij het opstellen wijkgezondheidsprofiel Achtse Barrier Eindhoven

Bij het opstellen van het wijkgezondheidsprofiel heeft de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven allereerst gezondheidsgegevens over de bewoners in de buurt verzameld via de monitoren van de GGD, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, Buurtmonitor gemeente Eindhoven en de HIS-registratiegegevens van de gezondheidscentra. Om ervaringen uit de wijk aan het wijkprofiel te kunnen toevoegen, zijn er in de buurt groepsdialogen gehouden met onder andere huisartsen, thuiszorg, welzijn, inwoners, fysiotherapeuten en apothekers. Professionals en bewoners waren eensgezind over het thema dat prioriteit moest krijgen in de wijk, namelijk sociale cohesie/eenzaamheid. In Achtse Barrier worden kwetsbare bewoners nu bijvoorbeeld uitgenodigd voor een high tea waarin organisaties aangeboden activiteiten rondom het thema presenteren. Marjolijn van Niekerk, GGD Brabant-Zuidoost

Ontmoeten in Boxtel-Oost

Het verbinden van preventie en de zorg is het uitgangspunt van het ontwikkelde wijkgezondheidsprofiel voor de wijk Boxtel-Oost. Uit het profiel blijkt dat de jaren-zeventigwijk snel vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en dat er relatief weinig voorzieningen zijn. Met de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, gemeente en inwoners is sociale cohesie als belangrijkste thema gekozen. Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost en de gemeente zijn nu samen op zoek naar wat sociale cohesie inhoudt voor de wijkbewoners. Inwoners worden actief gevraagd en ook het sociale wijkteam is een bron van informatie en samenwerking. Het sociale wijkteam kan voortbouwen op wat er nu al wordt georganiseerd, zoals een generatietuin, het eetpunt en de kinderboerderij met huiskamer om elkaar te ontmoeten. Meer informatie en voorbeelden in het e-boek preventie en zorg verbinden in de praktijk Marije Scholtens, GGD Hart voor Brabant