Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord op het thema roken? Onderstaande wegwijzer biedt u een snelle toegang naar de beschikbare kennis en producten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners op dit thema. Zo vindt u nog sneller kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak roken. 

Doelen

In het Nationaal Preventieakkoord zijn de volgende doelen geformuleerd: in 2040 hebben we een rookvrije generatie. Dat betekent dat kinderen dan niet meer beginnen met roken en dat zwangere vrouwen niet meer roken. Ook is in 2040 het aantal rokende volwassenen gedaald van 23% naar maximaal 5%.

Maatregelen 

Om de doelen van een rookvrije generatie in 2040 te bereiken wordt onder andere ingezet op het verhogen van accijnzen, het uit het zicht houden van tabak bij verkooppunten en het rookvrij maken van diverse plekken:

 • Vanaf 2020/2021: 
  • wil de Rijksoverheid de accijns op tabak verhogen;
  • is tabak niet meer te zien bij de verkooppunten en krijgen de verpakkingen dezelfde donkergroen-bruine kleur;
  • zijn alle schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij;
  • leggen zorgverzekeraars geen eigen risico meer op bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s.
 • Vanaf 2025:
  • zijn alle speeltuinen, alle zorginstellingen en bijna alle sportverenigingen rookvrij.

Aan de slag

Interventieoverzicht thema roken

Alle erkende leefstijlinterventies op het thema roken in één overzicht. Bekijk ook het interventieoverzicht voor voortgezet onderwijs en lage SES.

Wat werkt dossier jongeren en roken

Als u effectief aan de slag wilt met de aanpak van roken onder jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar is het fijn om te weten wat echt werkt en wat niet. Wat maakt een aanpak succesvol? Je leest het in dit dossier.

Integrale aanpak tabak in wijk of dorp

Effectieve preventie vraagt om een integrale aanpak. Hoe u dat doet leest u in het gezondheidshema roken.

Gezonde School-aanpak en roken

Ga aan de slag met een rookvrij schoolterrein of zet erkende activiteiten in op het thema roken, alcohol en drugs binnen de Gezonde School-pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid.

Gezonde Kinderopvang en roken

Kinderopvangorganisaties vinden op Gezondekinderopvang.nl tips, voorbeelden en concrete activiteiten om te werken aan preventie van middelengebruik bij kinderen (4-12 jaar) in de bso.

Cijfers en achtergronden: VZinfo

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-site met cijfers en achtergronden over roken. Ook krijgt u inzicht in het landelijke aanbod van preventie van roken.

Informatie over roken bij onze partner

Trimbos

Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. Het project Rookvrij Opgroeien helpt om met ouders in gesprek te gaan. 

Trimbos

De Toolkit Rookvrije Zorg biedt zorgprofessionals en -organisaties handvatten om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren.