Ontdek hoe gemeenten hun lokale of regionale nota gezondheidsbeleid vormgeven en welke verbindingen er worden gemaakt met andere domeinen.

Lokale nota's gezondheidsbeleid

Gezondheid voor alle Utrechters

Met de Nota Volksgezondheid 2019-2023 ‘Gezondheid voor iedereen’ wil de gemeente Utrecht een gezond stedelijk leven voor iedereen bereikbaar maken. Dit doet zij aan de hand van zeven speerpunten: gezonde leefomgeving, gezond en veilig opgroeien, gezond gedrag, gezond rondkomen, gezond werkgeverschap, psychische gezondheid en gezond ouder worden. Daarnaast is er aandacht voor achterliggende factoren als geldzorgen en stress.

Gecombineerde nota's publieke gezondheid en sociaal domein

Meedoen! in het sociaal domein in gemeente Rheden

Meedoen! is een integraal meerjarenbeleidskader 2017-2021 van de gemeente Rheden voor het sociaal domein en is erop gericht dat inwoners gezond, veilig en gelukkig in de samenleving kunnen meedoen. In de Rhedense aanpak is het belangrijk dat inwoners én partners actief worden betrokken bij het beleid en de uitvoering daarvan binnen het Sociaal Domein.

Meedoen is Gezond in Zeist

In de beleidsnota Meedoen is Gezond 2017 – 2020 van de gemeente Zeist wordt gezondheid integraal benaderd. Dit betekent een brede aanpak op bewegen en gezond gewicht, mentale weerbaarheid en alcoholpreventie en bij de implementatie van de gezonde wijkaanpak in twee wijken. Beide aanpakken zijn gericht zowel op het individu (kennis, vaardigheden en gedrag) als op de brede omgeving (veilig en groene omgeving, steun en samenhang in de buurt, en samenwerking tussen zorg en welzijn).

Regionale nota's gezondheidsbeleid

Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid

Zestien Zuid-Limburgse gemeenten maakten samen de Nota Gezondheidsbeleid ‘Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' voor 2020-2023. Met deze nota willen de gemeenten de gezondheidsachterstand van de inwoners in de regio Zuid-Limburg verminderen. Hierbij richten zij zich met name op de jeugd. Bekijk deze video van GGD Zuid-Limburg voor een toelichting van het nieuwe, regionale gezondheidsbeleid.

Regio IJsselland in beweging

Met de Agenda publieke gezondheid 2019-2023 ‘Beweging vanuit eigen regie’ wil de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) IJsselland samen met elf gemeenten een beweging in gang zetten. Een beweging die gaat over het versterken van eigen regie en over de nieuwe kijk op gezondheid volgens het concept positieve gezondheid. Zo willen zij onder andere kinderen een kansrijke start bieden, een gezonde leefomgeving creëren en de publieke gezondheidszorg in IJsselland versterken.

Gezonde inwoners van regio Kennemerland

In de eerste regionale Nota Gezondheidsbeleid Kennemerland 2017-2020 werken tien gemeenten samen aan de gezondheid van hun inwoners. De gemeenten richten zich op het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, het stimuleren van beweging en het verbeteren van psychische gezondheid. Ook maken zij zich sterk voor een rookvrije en alcoholvrije jeugd.

Meer informatie