U bent hier

Interventieoverzicht Alcohol

Overzicht Aanbevolen interventies voor Alcohol

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdSpecifieke doelgroepPijlerBeoordeling
Drinktest.nl: een advies-op-maat over alcoholgebruik via internetTrimbos-instituutHet doel is preventie van overmatig alcoholgebruik bij regelmatige drinkers en het doen verminderen van de alcoholinname bij overmatige alcoholgebruik.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Onderwijs: primair onderwijs; Thuis / gezin; Werk18-99Algemeen publiek; Patienten / clienten; Verslaafden; VolwassenenOndersteuningIII
Jellinek Online ZelfhulpArkin, afdeling JellinekHet doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen of stoppen met gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.Thuis / gezin; Werk18-99Algemeen publiek; VerslaafdenOndersteuningIII
Minder drinkenTrimbos-instituutHet doel van MinderDrinken is om op een laagdrempelige wijze te ondersteunen bij het zelfstandig minderen of stoppen van het alcoholgebruik. Thuis / gezin; Werk18-99Verslaafden; VolwassenenEducatie; Ondersteuning; SignalerenIII
Moti-4MondriaanHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.  Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-24Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersEducatie; Ondersteuning; SignalerenIII
Negen Maanden NietNederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAPHet doel van Negen Maanden Niet is dat zwangere vrouwen stoppen met het gebruik van alcohol. Negen Maanden Niet heeft de volgende subdoelen. Na deelname hebben zwangere vrouwen: meer kennis van de schadelijke effecten van alcoholgebruik tijdens d...Thuis / gezin; Werk18-45Educatie; OndersteuningIII
Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS)Trimbos-instituutHet doel is het uitstellen van het alcoholgebruik onder jongeren door ouders te motiveren om regels te stellen en door zelf-controle en een gezonde attitude ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren te ontwikkelen.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-16Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenEducatie; RegelgevingIII
Adviesgesprek Alcohol JongerenVerslavingszorg Noord-Nederland (VNN)Op lange termijn: Voorkomen en verminderen van alcoholproblematiek bij jongeren van 12 tot en met 23 waarbij een vermoeden is van risicovol alcoholgebruik. We spreken van risicovol alcoholgebruik als een jongere te veel en te vaak drinkt (binged...GGZ / verslavingszorg; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs; Thuis / gezin12-23Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenEducatie; OndersteuningI
AlcoholpoliTactus Preventie & ConsultancyHet doel van de Alcoholpoli is het stoppen met schadelijk alcoholgebruik door jongeren tot 18 jaar, als onderdeel van de behandeling van alcoholintoxicatie of ongevallen en letsel door alcohol (door ziekenhuis of huisartsenpost).GGZ / verslavingszorg; Niet-eerstelijns zorg; Thuis / gezin10-18Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersEducatie; OndersteuningI
Barcode - omgaan met alcohol en drugs in de horecaTrimbos-instituutHet doel is het ondersteunen van het personeel in uitgaansgelegenheden voor jongeren, om een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van riskant gebruik van alcohol en drugs en het beperken van eventuele negatieve gevolgen voor de gebruiker en d...Horeca / recreatie18-99Management / directie / bestuurEducatie; Omgeving; Regelgeving; SignalerenI
De gezonde school en genotmiddelen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)Trimbos-instituutHet doel van DGSG is om leerlingen in het mbo die roken, overmatig alcohol gebruiken of drugs gebruiken laten overwegen te stoppen, te minderen of de risico's van het gebruik te beperken.Onderwijs: mbo16-25Scholieren/studentenEducatie; Omgeving; Regelgeving; SignalerenI
Ik(k)enalcohol-campagneTactus Preventie & ConsultancyHet doel is dat leerlingen uit het VO kennis en inzicht krijgen in het middel alcohol, inzicht in eigen alcoholgebruik te geven en hen bewust te maken van de invloed die zij zelf hebben op hun eigen gebruik.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-18Scholieren/studentenEducatie; OmgevingI
Make up your MindJeugdhulp FrieslandJongeren tussen de 12-18 jaar in de jeugdzorg die zich in fase 1, 2 of 3 van middelengebruik bevinden, zijn na deelname aan Make up your Mind gestopt met het gebruik van genotmiddelen of gebruiken deze middelen op verantwoorde wijze.    S...GGZ / verslavingszorg; Gevangeniswezen > Justitieel kader; Instelling voor jeugd en gezin12-18Kinderen / jongeren; Patienten / clientenEducatie; OndersteuningI
Open en Alert - alcohol- en drugspreventie in de jeugdTrimbos-instituutOpen en Alert heeft als doel het realiseren van een open en alerte houding bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de (jonge) mensen die dit gebruiken. Om uiteindelijk problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen of t...Instelling voor jeugd en gezin; Welzijnsinstelling12-25Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsEducatie; OmgevingI
Open en Alert - justitiële jeugdinrichtingenTrimbos-instituutOpen en Alert heeft als doel het realiseren van een open en alerte houding bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de (jonge) mensen die dit gebruiken. Om uiteindelijk problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen of t...Gevangeniswezen > Justitieel kader12-25Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsEducatie; OmgevingI
Open en Alert – Licht Verstandelijke Gehandicapten (LVG)Trimbos-instituutOpen en Alert heeft als doel het realiseren van een open en alerte houding bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de (jonge) mensen die dit gebruiken. Om uiteindelijk problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen of t...Welzijnsinstelling18-67Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Welzijnsprofessionals; ZorgverlenersEducatie; OmgevingI
Preventief adviesgesprek over psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruikArkin, GGZHet doel van het Preventief Adviesgesprek is dat de cliënt na afloop een vergroot bewustzijn heeft ten aanzien van de eigen situatie en versterkt is in keuze- en persoonlijke mogelijkheden.GGZ / verslavingszorg18-99Mantelzorgers / vrijwilligers; Partners / familieleden; Patienten / clientenOndersteuningI
ROC-AanvalsplanYouzHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Onderwijs: mbo16-23Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Intern begeleider (onderwijs); Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenEducatie; SignalerenI
Samen SlagenYouzHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-18Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenEducatie; Ondersteuning; RegelgevingI
UnityArkin, afdeling JellinekHet hoofddoel van Unity is dat bezoekers van dance evenementen, die (de intentie hebben om) alcohol en/of andere drugs (te) gebruiken, risico-reducerende maatregelen toepassen om de risico’s die met dit gebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te b...Horeca / recreatie18-35Algemeen publiek; PeersEducatie; SignalerenI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd