U bent hier

Interventieoverzicht Depressie

Overzicht Aanbevolen interventies voor Depressie

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdSpecifieke doelgroepPijlerBeoordeling
Kleur je levenTrimbos-instituutHet hoofddoel van Kleurjeleven.nl is depressieve klachten te verhelpen of verminderen en daarmee een toename van klachten dan wel een depressieve stoornis te voorkomen.Thuis / gezin; Werk18-99Ouderen; VolwassenenOndersteuningIV
In de put, uit de put bij volwassenen: zelf depressiviteit overwinnenTrimbos-instituutIn de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt.GGZ / verslavingszorg18-55VolwassenenOndersteuningIII
Online klachtgerichte mini-interventies Beter slapen, Minder stress, Minder piekeren: Snelbeterinjevel.nlTrimbos-instituutHet doel van de online KMI’s is het verminderen van depressieve klachten en het voorkomen van een depressieve stoornis door het verminderen van slaapproblemen, stress en piekeren. Slaap-, stress- en piekerklachten hangen aantoonbaar samen en zi...18-99VolwassenenEducatie; OndersteuningIII
Op verhaal komenUniversiteit TwenteDe groepsinterventie Op verhaal komen heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.GGZ / verslavingszorg55-99OuderenOndersteuningIII
Preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij werknemers met een hoog risicoUniversiteit Maastricht, vakgroep EpidemiologieHet doel van de preventieve interventie is tweeledig: ten eerste het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en ten tweede het reduceren van depressieve klachten.GGZ / verslavingszorg; Werk18-67WerkendenEducatie; OndersteuningIII
Voluit levenVoluit levenHet verminderen van klinisch relevante depressieklachten om het risico op depressiestoornissen te reduceren.  Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuis / gezin; Werk18-70Algemeen publiek; Patienten / clienten; VolwassenenEducatie; OndersteuningIII
Omgaan met borderline: psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenenTrimbos-instituutVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.GGZ / verslavingszorg18-99Mantelzorgers / vrijwilligers; Ouders / opvoeders; Partners / familieleden; VolwassenenOndersteuningII
Omgaan met mensen met een depressie: psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenenTrimbos-instituutVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.GGZ / verslavingszorg18-99Mantelzorgers / vrijwilligers; Ouders / opvoeders; Partners / familieleden; VolwassenenOndersteuningII
Ouder-baby interventieMindfitHet doel is het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen depressieve moeders en hun baby en het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie. Met als uiteindelijk doel het voorkomen dat het kind op latere leeftijd zelf psychosociale pr...Thuis / gezin0-1Marokkaanse Nederlanders; Ouders / opvoeders; Partners / familieleden; Turkse NederlandersEducatie; OndersteuningII
Psychische problemen in de familieTrimbos-instituutPIF heeft als doel: voorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg18-99Ouders / opvoeders; Partners / familieledenOndersteuningII
Psychische problemen in de familie (PIF): schizofrenieTrimbos-instituutVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.GGZ / verslavingszorg18-99Mantelzorgers / vrijwilligers; Ouders / opvoeders; Partners / familieleden; VolwassenenOndersteuningII
Grip op je dip onlineTrimbos-instituutHet hoofddoel van Grip op je dip online is depressieve klachten bij jongeren te verhelpen of verminderen en daarmee depressie te voorkomen.Thuis / gezin16-25Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenEducatie; OndersteuningI
HappylesTrimbos-instituutHet doel van Happyles is het bevorderen van welbevinden en geluk én om depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het vmbo en mbo te voorkomen of verminderen.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs12-25Lage ses; Scholieren/studentenEducatie; OndersteuningI
Head UpTrimbos-instituutHet doel van Head Up is depressieve klachten bij jongeren te verhelpen of verminderen en daarmee depressie te voorkomen.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Onderwijs: voortgezet onderwijs13-17Kinderen / jongerenOndersteuningI
Klachtgerichte aanpak depressiepreventieTrimbos-instituutHet doel van deze klachtgerichte aanpak van depressiepreventie is: voorkomen dat mensen met depressieve klachten een depressieve stoornis ontwikkelen door het verminderen van drie veelvoorkomende ‘dure’ klachten die aantoonbaar samenhange...Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Welzijnsinstelling18-99Algemeen publiek; VolwassenenEducatie; OndersteuningI
Klachtgerichte mini-interventie: Beter slapen doe je zoTrimbos-instituutDeelnemers aan de cursus 'Beter slapen doe je zo' maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van slaapproblemen. Verder doel is, mensen te stimuleren deze technieken blijvend toe te passen.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg18-99Algemeen publiekEducatie; OndersteuningI
Klachtgerichte mini-interventie: Minder piekerenTrimbos-instituutDeelnemers aan de cursus 'Minder piekeren' maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van piekeren. Verder stimuleren we de deelnemers deze technieken blijvend toe te passen.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg18-99Algemeen publiekEducatie; OndersteuningI
Klachtgerichte mini-interventie: Minder stressTrimbos-instituutDeelnemers aan de cursus 'Minder stress' maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van overmatige stress. Verder doel is, mensen te stimuleren deze technieken blijvend toe te passen.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Niet-eerstelijns zorg; Thuiszorg; Werk; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Lage ses; Ouderen; Volwassenen; WerkendenEducatie; OndersteuningI
KopOpOuders: online cursus voor opvoedondersteuning van ouders met psychische en/of verslavingsproblemenTrimbos-instituutDoel van KopOpOuders is het bevorderen van het psycho-sociaal welbevinden van KOPP/KVO kinderen (en daarmee reductie van het risico op psychische problemen) door vergroting van de opvoedcompetentie van KOPP/KVO ouders.Thuis / gezin18-55KOPP-kinderen; Ouders / opvoeders; Patienten / clienten; VerslaafdenOndersteuningI
Kopstoring: online cursus voor kinderen (16-25 jaar) van ouders met psychische en/of verslavingsproblemenTrimbos-instituutHet hoofddoel van de online cursus Kopstoring is het voorkomen dat KOPP/KVO jongeren zelf psychische problemen ontwikkelen. Subdoelen zijn het doorbreken van sociaal isolement, het bevorderen van een reëlekijk op zichzelf en de ouder en het aanl...Thuis / gezin16-25KOPP-kinderen; Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenEducatie; OndersteuningI
Liever Bewegen dan MoeIndigo RijnmondHet doel is om het risico op depressie te verminderen door een aanzet te geven tot een structureel meer gezonde leefstijl, in het bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging komen. GGZ / verslavingszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-70Allochtone Nederlanders algemeen; Lage sesEducatie; OndersteuningI
Omgaan met stressArkin, GGZDoel van de interventie is dat de deelnemer na afloop adequaat copingvaardigheden toe kan passen ten behoeve van het voorkomen of verminderen van ongezonde stress. Dit komt tot stand via toegenomen kennis en vaardigheden van deelnemers op het gebied ...GGZ / verslavingszorg; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Algemeen publiekEducatie; OndersteuningI
PratenOnlineKenter JeugdhulpPratenOnline streeft ernaar om in een vroeg stadium angst- en depressieve klachten van jongeren te laten afnemen zodat erger wordt voorkomen en de kans op herstel groter is. Subdoelen zijn gericht op het voeren van eigen regie op het herstelproces en...Thuis / gezin12-23Kinderen / jongerenOndersteuningI
Preventief adviesgesprek over psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruikArkin, GGZHet doel van het Preventief Adviesgesprek is dat de cliënt na afloop een vergroot bewustzijn heeft ten aanzien van de eigen situatie en versterkt is in keuze- en persoonlijke mogelijkheden.GGZ / verslavingszorg18-99Mantelzorgers / vrijwilligers; Partners / familieleden; Patienten / clientenOndersteuningI
Somberheid: wat kun je er zelf aan doen?Arkin, GGZHet doel is het verminderen van somberheidsklachten, waardoor het risico op een depressie bij Marokkaanse en Turkse migranten afneemt.Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk21-99Marokkaanse Nederlanders; Turkse NederlandersEducatie; OndersteuningI
Survival KidGGZ DrentheVia een laagdrempelig online steunpunt jongeren met een gezinslid met psychische problemen of een verslaving ('KOPP jongeren') met vragen en problemen vroegtijdig bereiken, hen steunen en zo nodig toeleiden naar passende hulp, om daarmee (ernstigere)...GGZ / verslavingszorg12-24Kinderen / jongerenEducatie; OndersteuningI
VRIENDENErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisVRIENDEN wil angst- en depressiestoornissen bij jeugdigen voorkomen en behandelen.Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin7-16Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studenten; WelzijnsprofessionalsEducatie; OndersteuningI
Zippy's VriendenStichting Kids en Emotionele CompetentiesHet doel van Zippy's Vrienden is het verbeteren van copingvaardigheden en het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat kinderen (later) psychosociale en emotionele problemen of stoornissen ontwikkelen.Onderwijs: primair onderwijs5-8Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenEducatie; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd