Via deze pagina ziet u snel welke erkende interventies er zijn voor (gezondheids)thema’s, settings of doelgroepen. De interventieoverzichten geven altijd het up-to-date overzicht van de actuele interventies uit de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. De overzichten voor thema’s en het onderwijs sluiten bovendien aan op pijlers van de integrale aanpak van Gezonde Gemeente en Gezonde School. 

U kunt ook zelf interventies zoeken via het zoekformulier.

Totaaloverzichten

Alle erkende interventies

Alle erkende interventies

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Lage SES

Lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.

Het overzicht Positieve Gezondheid bevat nu alleen interventies voor volwassenen en ouderen. Jullie erkende interventie ook in het overzicht? Mail gezondleven@rivm.nl

Overzichten gezondheidsthema's

Roken

Roken

Overgewicht

Overgewicht

Alcohol

Alcohol

Gecombineerde leefstijlinterventie

GLIGecombineerde Leefstijlinterventie (overgewicht)

Valpreventie

Valpreventie

Drugs

Drugs

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid

Depressie

Depressie

Overzichten doelgroepen

Lage SES

Lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.

Ouderen 65+

Ouderen 65+

Kinderwens/zwangerschap

Kinderwens/
zwangerschap

Diabetes

Diabetes

Chronisch zieken

Chronisch zieken

Overzichten onderwijs

Inhoud Toelichting bij de interventieoverzichten

De interventieoverzichten bestaan uit twee onderdelen:

  1. U kiest voor de 'aanbevolen interventies': dit zijn interventies die door de Erkenningscommissie zijn beoordeeld als Goed onderbouwd of Effectief (met een eerste, goede of sterke aanwijzing voor effectiviteit). Deze interventies zijn van goede kwaliteit, zijn gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Ze bevatten een heldere beschrijving en een handleiding.
  2. Aanbevolen interventies + goed beschreven interventies: dit zijn de aanbevolen interventies, aangevuld met interventies die door praktijkprofessionals zijn beoordeeld als Goed beschreven. Al deze interventies bevatten een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding.

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Erkende interventies en het erkenningstraject

Werkzame elementen

Interventies aanpassen met behoud van werkzame elementen