Op deze pagina vindt u inverventieoverzichten voor diverse thema's, settings en doelgroepen. In een overzicht ziet u altijd het up-to-date overzicht van de actuele interventies uit de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. U kunt ook zelf interventies zoeken via het zoekformulier

Per gezondheidsthema

Per doelgroep

Per setting

De interventieoverzichten bestaan uit twee onderdelen:

  1. U kiest voor de 'aanbevolen interventies': dit zijn interventies die door de Erkenningscommissie zijn beoordeeld als Goed onderbouwd of Effectief (met een eerste, goede of sterke aanwijzing voor effectiviteit). Deze interventies zijn van goede kwaliteit, zijn gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Ze bevatten een heldere beschrijving en een handleiding.
  2. Aanbevolen interventies + goed beschreven interventies: dit zijn de aanbevolen interventies, aangevuld met interventies die door praktijkprofessionals zijn beoordeeld als Goed beschreven. Al deze interventies bevatten een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding.

Meer informatie