U bent hier

Unity

Naam interventie Unity
Eigenaar Arkin, afdeling Jellinek
Laatst gepubliceerd 28-03-2017
Algemene informatie
Korte omschrijving

Unity is een voorlichtingsproject over alcohol en andere drugs dat gebruikmaakt van de peer educatiemethode. Bij de uitvoering van de peer methodiek worden leefstijlgenoten ingezet om de doelgroep te bereiken met een preventieboodschap. Unity is voornamelijk een groep getrainde jongeren uit het party- en clubcircuit, die andere leefstijlgenoten voorzien van informatie en advies over (het beperken van risico's van) het gebruik van genotmiddelen. De preventieactiviteiten zelf vinden plaats op party’s en festivals waar de doelgroep te vinden is. De inhoud en de vorm van de voorlichtingsboodschap is samen met de getrainde peer educators ontwikkeld en blijft ook voortdurend in ontwikkeling.

Doel

Het doel is het vergroten van kennis en vaardigheden onder uitgaanders, ten aanzien van verantwoord genotmiddelengebruik en risicobeperking van genotmiddelengebruik. Het wil de mogelijke schade, veroorzaakt door gebruik, verminderen of voorkomen.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Lokale uitvoeringen van deze interventie
Onderdelen van programma Middelengebruik
Programma omschrijving

Onderzoek, voorlichting, advies en hulpverlening op het gebied van alcohol, drugs, gokken en andere verslavende middelen en activiteiten.

Contactperso(o)n(en)
Naam Jellinek Preventie
Organisatie Arkin, Jellinek
E-mailadres preventie@jelinek.nl
Telefoonnummer organisatie 020-5901330
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 28-06-2011
Oordeel commissie

Unity is erkend als Goed onderbouwd. De interventie bestaat uit peer educatie over alcohol en andere drugs bij bezoekers van party’s en festivals. Het doel is dat de bezoekers van deze feesten risicoreducerende maatregelen toepassen. Hierdoor kunnen de korte termijn gevolgen van schadelijk gebruik worden beperkt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Aanpak in het kort

Zoals aangegeven richt Unity zich op de preventie van riskant gebruik van alcohol en andere drugs. Daarbij zijn een aantal middelen te selecteren die relatief veel gebruikt worden en die gekenmerkt worden als uitgaansdrugs; alcohol, cannabis, ecstasy, amfetamine en cocaïne. GHB neemt een bijzondere plaats in aangezien het slechts door een kleine groep gebruikt wordt, maar wel relatief ernstige gezondheidsincidenten met zich mee brengt. Andere middelen waar Unity voorlichting over geeft zijn: tabak, ketamine, paddo’s, LSD, lachgas, 2C-B, viagra, poppers, smart producten en overige tripmiddelen en zogenaamde Research chemicals.

Doelgroep

Unity richt zich op de bezoekers van party’s en festivals die alcohol en/of andere drugs gebruiken.

Materiaal in het kort

De volgende materialen zijn beschikbaar:

 • Handboek
 • Handleiding

 

Instellingen die zich aansluiten bij Unity en een eigen Unity afdeling opstarten kunnen de volgende materialen verkrijgen via:

 • Unity trainings map
 • Trainingshandleiding inclusief PowerPoint presentaties
 • Handleiding voor peer educators en peer coaches
 • Handleiding Unity Website
 • Monitoringsinstrument
Uitkomsten praktijkonderzoek in het kort

In 2010 heeft Unity 17.587 voorlichtingsgesprekken gevoerd en heeft 73% van de 11.268 bezoekers, die tevens een korte vragenlijst hebben ingevuld, aangegeven de voorlichtingsboodschap (heel) betrouwbaar te vinden. Een percentage van 23% stond hier neutraal tegenover en 2% vond de voorlichtingsboodschap matig of onbetrouwbaar. In een klanttevredenheidsonderzoek, dat uitgevoerd is in 2009, gaf 85% van de 277 bezoekers aan de informatie (heel) betrouwbaar te vinden. 40% had nieuwe informatie gehoord en 15% gaf aan de intentie te hebben het gedrag (bijvoorbeeld veiliger gebruiken, minderen, meer water drinken) aan te passen.

Document(en)
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Verslaving
Leefstijlonderwerpen
 • Alcohol
 • Drugs
Setting
Setting
 • Horeca / recreatie
Doelgroep
Leeftijd 18 tot 35
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Algemeen publiek
 • Peers
 • Uitgaanspubliek, jongeren die potentieel verslavende middelen gebruiken
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Internet / intranet
 • Voor en door voorlichting / peer support
 • Zelfhulp
 • Infostand tijdens evenementen
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Quiz / test
 • Evaluatieverslag
 • Gadget
 • Projectplan
 • Spel / games
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Gemeenten
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
GGZ-instellingBrijder (Rol: Uitvoerend)
GGZ-instellingNovadic-Kentron (Rol: Uitvoerend)
GGZ-instellingIriszorg (Rol: Uitvoerend)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
 • Cliënttevredenheid
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Provinciaal en/of gemeentelijk
Provincies
 • Noord-Holland
 • Utrecht
Gemeentes
 • Amsterdam
 • Amersfoort
 • Utrecht