U bent hier

Veilig vrijen en seksualiteit voor het jeugdwelzijnswerk

Naam interventie Veilig vrijen en seksualiteit voor het jeugdwelzijnswerk
Eigenaar Soa Aids Nederland
Laatst gepubliceerd 20-01-2016
Algemene informatie
Korte omschrijving

De naam van de interventie, ‘Veilig Vrijen en Seks’, geeft duidelijk aan om welke thematiek het gaat en benadrukt het doel ‘veiligheid’, dat wil zeggen het voorkomen van soa’s, ongewenste zwangerschap en grensoverschrijdend gedrag.

Soa Aids Nederland traint GGD-professionals. Deze professionals trainen vervolgens jongerenwerkers in het gebruik van de Handleiding Veilig Vrijen en Seksualiteit voor het Jeugdwelzijnswerk, een soort toolkit van snel inzetbare, getailorde werkvormen over de volgende drie thema’s: Verliefdheid, relaties en seksualiteit, Seks en grenzen, Seks op een veilig manier.

De jongerenwerker kan deze werkvormen inzetten in zijn werk, zowel bij groepsbijeenkomsten als in individuele situaties. Behalve de handleiding zijn twee dvd’s beschikbaar, een jongerenboekje en een serie van vijftig krasloten.

De primaire doelgroep van de interventie zijn lager opgeleide jongeren van 12-18 jaar.

Doel

Het verbeteren van de kennis, houding en vaardigheden van jongeren van 12-18 jaar op het gebied van seksuele gezondheid.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Hanneke Roosjen
Organisatie Soa Aids Nederland
E-mailadres hroosjen@soaaids.nl
Telefoonnummer organisatie 0206262669
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 19-10-2015
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Veilig vrijen en seks’ ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Uitvoerbaarheid interventie

Veilig vrijen en seks is gebruiksvriendelijk en lijkt makkelijk door de intermediairs in te zetten. De kosten zijn laag en het materiaal is prettig om mee te werken.

Aanpak in het kort

Soa Aids Nederland traint, in samenwerking met Rutgers WPF, GGD-professionals. De Handleiding Veilig Vrijen en Seksualiteit voor het Jeugdwelzijnswerk, vormt het voornaamste cursusmateriaal. Getrainde GGD-professionals trainen vervolgens jongerenwerkers, gebruikmakend van hetzelfde materiaal.

Doelgroep

Uiteindelijke doelgroep: Lager opgeleide jongeren met een lage sociaal-economische status, 12-18 jaar.

Intermediaire doelgroepen: GGD-professionals en jongerenwerkers.

Materiaal in het kort

- Handleiding Veilig vrijen en seksualiteit voor het jeugdwelzijnswerk

- Dvd Find Out

- Dvd Love'r boy

- Jongerenboekje SEKS&ZO

- Krasloten

- InformatiefolderVeilig vrijen & seks

Boekjes (met achtergrondinformatie aansluitend op de handleiding):

- ‘Jongeren, seks en islam’

- ‘102 vragen over jongeren en seks’

Kosten in het kort

Tweedaagse training: € 100,00 p.p.

Handleiding (incl. jongerenboekje en dvd’s): € 38,00

50 Krasloten: € 4,00

Informatie- en bestelfolder van het gehele pakket: gratis (en ook digitaal beschikbaar).

Uitkomsten praktijkonderzoek in het kort

In 2011/2012 vond een verkennend onderzoek plaats naar het gebruik van het programma Veilig Vrijen en Seksualiteit voor het Jeugdwelzijnswerk. De meeste respondenten vinden seksuele voorlichting een taak van het jongerenwerk. De ‘snackbarmethode’ van het programma, waarbij jongerenwerkers kiezen uit verschillende thema’s en werkvormen, lijkt aantrekkelijk en passend voor deze setting.

Document(en)
Thema
Seksualiteit en zwangerschap
 • Seksualiteit / seksuele gezondheid
 • Seksueel geweld
 • Soa
Sociaal gedrag en relaties
 • Relaties / vriendschap
Setting
Setting
 • Instelling voor jeugd en gezin
 • Welzijnsinstelling
Doelgroep
Leeftijd 12 tot 18
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Algemeen publiek
 • Kinderen / jongeren
 • Welzijnsprofessionals
 • Jeugdzorgmedewerkers
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Massamediale voorlichting
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • dvd
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Projectplan
Beschikbare documenten en materialen
Soort documentDownloadlink
Artikel (krant / tijdschrift)Find out artikel
-Find Out gebruikersonderzoek
EvaluatieverslagEffectevaluatie Find Out
Betrokken organisaties
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
-Ceelen interactief theater en trainingen (Rol: Ontwikkelaar)
Thema-instituutRutgers Nisso Groep (Rol: Betrokken)
GGD (Rol: Betrokken)
-HVD Kennemerland (Rol: Betrokken)
-NIZW (Rol: Betrokken)
-K2 Brabants kenniscentrum jeugd (Rol: Betrokken)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Nader in te vullen door eigenaar
Succesfactoren van deze interventie

Alhoewel het pakket (nog) niet op effectiviteit is onderzocht, zijn er aanwijzingen (planmatige ontwikkeling, positieve evaluatie onderdelen pakket) dat het pakket bij effectief gebruik van positieve invloed is op de kennis, houding en vaardigheden van jongeren.

Aandachtspunten van deze interventie

Er zijn geen specifieke faalfactoren van het pakket te benoemen. Wel kan er gesteld worden dat het aan inzicht ontbreekt in de wijze waarop de training al of niet heeft bijgedragen aan het gebruik van het pakket en welke andere factoren hierbij belemmerend dan wel stimulerend zijn voor (duurzame) implementatie.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering GGD-regio's
Regio's
 • GGD Amsterdam
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
Gemeentes
 • Amsterdam
 • Rotterdam
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen
Toolkit verwijzingen