U bent hier

KIES – kinderen in echtscheidingssituaties

Naam interventie KIES – kinderen in echtscheidingssituaties
Eigenaar Expertise Centrum Kind en Scheiding
Laatst gepubliceerd 04-02-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

KIES 7-12 jaar is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin aan de hand van diverse werkvormen (bijvoorbeeld rollenspel, gesprekken en opdrachten) gewerkt wordt aan herkenning vinden, weer grip krijgen op je eigen leven, hulp in de omgeving activeren en het verwerken van de scheiding. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst. Het schoolteam kan deskundigheidsbevordering krijgen door middel van een studiebijeenkomst over kinderen in echtscheiding. KIES wordt gegeven en begeleid door speciaal getrainde KIES-coaches. Er zijn ook KIES programma's voor 4-6 jaar, 13-17 jaar en gescheiden ouders.

Doel

Het bieden van een onafhankelijke plek voor kinderen om te praten en delen, hun vragen te stellen en leren om te gaan met wat ze meemaken door de scheiding van hun ouders. Met KIES kan zo het ontstaan of verergeren van problemen bij kinderen als gevolg van echtscheiding voorkomen worden. Daarnaast richt KIES zich op het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen bij kinderen, ouders tijdelijk ontlasten en ouders (en school) informatie bieden over de effecten van echtscheiding op kinderen.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
 • Geïndiceerde preventie
Website(s)
Onderdelen van programma KIES, naast het basis aanbod voor lotgenoten en groepswerk o.a individueel gericht en voor ouders aa
Programma omschrijving

Voor informatie over het KIES-aanbod: kiesvoorhetkind.nl en/of op de website van het NJI mbt ondersteuningsaanbod bij scheiding

Contactperso(o)n(en)
Naam Nelly Snels
Organisatie Expertisecentrum Kind en Scheiding
E-mailadres nelly@kiesvoorhetkind.nl
Telefoonnummer organisatie -
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Algemene psychische gezondheid
 • Overlijden / rouwverwerking
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Sociaal Echtscheiding
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Onderwijs: voortgezet onderwijs
 • Speciaal onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 18
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
 • Kinderen en ouders in (echt)scheiding situatie
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • KIES coaching model
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
 • Lotgenotencontact
 • Participatie
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • 3 onderzoeken Universiteit Utrecht, meerdere malen erkenning databank NJI
Succesfactoren van deze interventie

• interventie vindt zo mogelijk op school, in een vertrouwde omgeving van het kind, plaats / andere mogelijkheid via bv CJ&G
• lotgenotencontact kinderen, ouders bereiken middels de kinderen
• flexibel, geschikt voor kinderen in elke fase van de scheiding en afgestemd op behoeften van de kinderen

• werkvormen die aansluiten bij de leeftijdsgebonden mogelijkheden van de kinderen

 

Toekomstige ontwikkeling

Uibreiding van aanbod

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering N.v.t. (interventie wordt uitgevoerd door anderen)