U bent hier

Training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper

Naam interventie Training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper
Eigenaar Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten SVCK
Laatst gepubliceerd 15-11-2016
Algemene informatie
Korte omschrijving

Het vergroten van de veiligheid, voorlichting en goed gastheerschap richting cannabisconsumenten. 

Training op het gebied van veiligheid, preventie, voorlichting, goed gastheerschap en productkennis onder medewerkers, bedrijfsleiders en exploitanten van coffeeshops.

Module Verslaving & Gezondheid / Goed gastheerschap: Dit onderdeel van de training wordt uitsluitend verzorgt door de (lokale) verslavingszorg die de training Goed Gastheerschap van het Trimbos Instituut hebben gevolgd.

Hiermee voldoet de training aan de bestaande (gemeentelijke) eisen m.b.t. scholing coffeeshoppersoneel.

Doel

Het professionaliseren en vergroten van de vakbekwaamheid binnen de coffeeshopbranche. Landelijke eenduidigheid creëren bij het toepassen van voorlichting en informatiemateriaal zoals uitgegeven door VWS, bijvoorbeeld het Trimbos Instituut. 

Het verwijzen naar de gezondheidsrisico's en het verminderen van problematisch cannabisgebruik. 

Het stimuleren van de veiligheid onder bezoekers en medewerkers van coffeeshops. 

Het bijdragen aan de openbare orde in en rondom de coffeeshops. 

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Drs. Willem van Veenendaal
Organisatie Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK)
E-mailadres info@svck.nl
Telefoonnummer organisatie 076-7002046
Naam Dimitri Breeuwer
Organisatie Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK)
E-mailadres dicori@zeelandnet.nl
Telefoonnummer organisatie 076-7002046
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Verslaving
Leefstijlonderwerpen
 • Drugs
Veiligheid / milieu / fysieke omgeving
 • Veiligheid openbare ruimte
 • Openbare ruimte
Sociaal gedrag en relaties
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Setting
Setting
 • Horeca / recreatie
 • Werk
 • GGZ / verslavingszorg
Doelgroep
Leeftijd 18 tot 70
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Werkenden
 • Volwassenen
 • Medewerkers, bedrijfsleiders en exploitanten coffeeshops
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Internet / intranet
 • Lezing / presentatie
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Ketenaanpak / ketenvorming
 • Organisatieontwikkeling
 • Signalering
Community-ontwikkeling
 • Verbeteren sociale omgeving
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Evaluatieverslag
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Presentatie
 • Artikel (krant / tijdschrift)
 • Afbeelding / tekening (let op, deze moet rechtenvrij zijn)
Beschikbare documenten en materialen
Soort documentDownloadlink
Folder / brochure / flyerfactsheet SVCK
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
ConsumentenorganisatieWeSmoke (Rol: Ontwikkelaar)
Bedrijf / commerciële organisatieKees Goedknegt Veiligheidsadvies (Rol: Ontwikkelaar)
AdviesbureauBureau BP&O (Rol: Ontwikkelaar)
OnderzoeksinstellingTrimbos Instituut (Rol: Overlegorgaan m.b.t. het onderdeel Verslaving & Gezondheid / Goed Gastheerschap)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie
 • Compleet en eenduidige traning(en) aanbieden met actuele inhoud
 • Bijdrage aan de professionalisering en regulering coffeeshops
 • Volksgezondheid en veiligheid van consumenten en bezoekers
 • Draagvlak vanuit de coffeeshop, hulpverlening en gemeente
 • Opleidingen van coffeeshoppersoneel is een actueel onderwerp
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid en doelstelling (synthese)
 • Politieke agenda, lokaal en in het parlement
Aandachtspunten van deze interventie
 • Vakbekwaamheid medewerkers en exploitanten coffeeshop
 • Verslaving en gezondheid
 • Politiek, beleid en consument
 • Lokaal beleid en handhaving
 • Productkennis en historie
 • Goed gastheerschap
 • Omgaan met agressie
 • Omgaan met een overval
 • Documentencontrole
Toekomstige ontwikkeling
 • Exameninstituut
 • Kennisinstituut
 • Intern register (beheer van vakbekwaamheidscertificaten)
 • Vakbekwaamheidsvignet
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Werk
Vooral gericht op een bepaalde branche Ja
Welke branche(s)
 • Detailhandel / groothandel / ambachten
Bedrijfsgrootte Kleine bedrijven (tot 100 medewerkers)
Vindt plaats op de werkplek Nee
Vindt plaats tijdens werkuren Ja,

In totaal 10 contacturen.

Eigen tijd werkgever Nee
Omgeving
Is er een beheer- en onderhoudsplan gekoppeld aan deze interventie? Nee
Met welk beleid heeft deze interventie een relatie?
 • Beheer openbare ruimte
 • Gezondheid
 • Drugsbeleid en verslavingszorg
Is er een koppeling tussen fysiek, ruimtelijke aanpassingen (hardware)
en activiteitenaanbod, communicatie of begeleiding (software)
Onbekend
Omschrijving aanpassingen in de fysieke omgeving (hardware)

X

Omschrijving welke activiteiten, communicatie of begeleiding zijn ingezet (software)

X

Schaalniveau Gemeente
Bestaande of nieuwe wijk of gebied Bestaand(e) wijk of gebied
Openbaar toegankelijk Beperkt
Tijdelijk of definitief van aard Definitief
Welke plek
 • Multifunctionele accomodatie
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen