VeiligheidNL paste de erkende interventie Prima-aanpak aan omdat scholen de eerste versie te uitgebreid en te duur vonden. De kern van deze structurele aanpak om pesten te voorkomen lieten ze staan. En nu nemen scholen de Prima-aanpak wel af. De Pestmeter, een digitale vragenlijst, waarin alle principes van de aanpak terugkomen, is nu veel meer dan een monitorinstrument.

"Uit de theorie weet je dat allerlei activiteiten werkzaam zijn, maar je weet ook dat lang al die mogelijkheden in de praktijk niet haalbaar zijn. Ik ben een praktijkmens en blij met de aandacht voor wat werkt in de praktijk."

Zeina Bassa | consultant bij VeiligheidNL

 

Hoe VeiligheidNL de Prima-aanpak aanpaste

‘Eén van de kernonderdelen is de groepstraining voor leraren’, vertelt Zeina Bassa van VeiligheidNL. 'Deze kern moet overeind blijven als je de interventie gaat aanpassen. De school koos er voor de uitgebreide training te vervangen door een e-learning gecombineerd met teamintervisie. Hiermee is het in de praktijk veel beter te realiseren.

Een scholing van drie dagdelen, dat was súper idealistisch. Uit een pilot bleek dat groepsleerkrachten zelf een laagdrempelig trainingsaanbod wilden. Toen ze vervolgens in een pilot de e-learning doorliepen, beoordeelden zij die als positief.

Verder is de aanpak compacter gemaakt en digitaal beschikbaar. De school krijgt nu de hele aanpak in één pakket aangeboden en men kan daaruit kiezen wat ze zelf nodig vinden'.

VeiligheidNL geeft wel aan welke activiteiten uit de aanpak scholen minimaal moeten doen om het Prima-certificaat te halen. Zo is een voorwaarde dat leerlingen, directie, teamleiders, leerkrachten en ouders de Pestmeter invullen.'

Een prominente plek voor de Prima-Pestmeter

Zeina vertelt: 'Een pilot met de Prima-Pestmeter toonde aan dat die op controlescholen ook effectief bleek. Vanwege dit succes gaven we de Pestmeter een prominente plek. Ouders en schoolmedewerkers vullen de meter nu ook in. Dat levert naast bewustwording ook inzicht op in hoe zij het pestbeleid ervaren. Daarover kan een school dan met hen in gesprek gaan.’
 

De Prima-aanpak in de praktijk van Ans van der Borst

"De ruimte die de Prima-aanpak biedt, vind ik heel prettig. Ik kan er op maat mee werken, mijn werkwijze pas ik aan bij waar de school mee bezig is."

Ans van der Borst | gezondheidsbevorderaar van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) West-Brabant

Ans begeleidt twee scholen die in 2015 startten met de nieuwe Prima-aanpak.

‘Mijn ervaring is dat scholen zelf de regie willen hebben en daar sluit ik op aan.’ Ondanks dat ze gecertificeerd Prima-trainer is, laat Ans de keuze voor een interventie aan de school zelf. Dat kan ook KIVA zijn, een andere erkende interventie gericht op de aanpak van pesten.
‘Belangrijk vind ik het startschot met het schoolteam te geven. Met hen bepaal je welke activiteiten je met leerkrachten, leerlingen en met ouders wilt aanpakken’.

Alles net even anders doen

'Uiteindelijk doen we alle minimaal aanbevolen acties uit de Prima-aanpak, maar op ons eigen moment en soms net even anders. De studiedag en onze begeleiding zijn extra.
En de e-learning is fantastisch omdat je die op je eigen moment kunt doen! We doen deze scholing voorafgaand aan de studiedag met het team. Tijdens die studiebijeenkomst verdiepen we kennis uit die is opgedaan tijdens de e-learning.’

Meer weten over de Prima-aanpak?

Lees de interventiebeschrijving. En kijk op de website van de Prima-aanpak.