Alle gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de brede SPUK (regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026). Een voorwaarde daarbij is dat u een integraal plan van aanpak brede SPUK opstelt. Weten hoe u dat efficiënt aanpakt? Meld u aan voor het webinar van VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op dinsdag 6 juni 2023 van 13.00-14.30 uur. Daarin nemen we u mee in het proces van prioriteiten stellen naar een samenhangend plan van aanpak maken vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Voor wie?

Exclusief voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD’en. 

Programma 

  • Margien van Rooij, programmacoördinator Gezonde Gemeente (RIVM), vertelt over het proces van prioriteiten stellen naar het schrijven van een plan. U hoort hoe de Aanpak Gezonde Gemeente u hierbij behulpzaam kan zijn.
  • Vervolgens geeft Esmeralda Bernard, coördinator ondersteuningsprogramma  Gezond en Actief Leven (VNG), uitleg over het format voor een plan van aanpak brede SPUK vanuit het GALA. 
  • Van Brenda Brandsma, senior-beleidsadviseur bij gemeente Gouda, hoort u hoe zij in hun praktijk aan de slag zijn met het schrijven van een integraal plan. 
  • En Mariëlle Bleeker, projectleider GALA bij GGD Fryslân, vertelt hoe zij gemeenten begeleiden bij het vormen van integrale plannen.  
  • Het RIVM deelt praktische tips waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan.  

Meer weten?