Alle gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de brede SPUK (regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026). Een voorwaarde daarbij is dat u een integraal plan van aanpak brede SPUK opstelt. Weten hoe u dat efficiënt aanpakt? Daarover organiseerden VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een webinar op 6 juni 2023 voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD’en.  In het webinar nemen we u mee in het proces van prioriteiten stellen naar een samenhangend plan van aanpak maken vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 

Programma 

  • 8:50 minuten - Margien van Rooij, programmacoördinator Gezonde Gemeente (RIVM), vertelt over het proces van prioriteiten stellen naar het schrijven van een plan. U hoort hoe de Aanpak Gezonde Gemeente u hierbij behulpzaam kan zijn.
  • 16:58 minuten - Vervolgens geeft Esmeralda Bernard, coördinator ondersteuningsprogramma  Gezond en Actief Leven (VNG), uitleg over het format voor een plan van aanpak brede SPUK vanuit het GALA. 
  • 37:08 minuten - Van Brenda Brandsma, senior-beleidsadviseur bij gemeente Gouda, hoort u hoe zij in hun praktijk aan de slag zijn met het schrijven van een integraal plan. 
  • 57:02 minuten - En Mariëlle Bleeker, projectleider GALA bij GGD Fryslân, vertelt hoe zij gemeenten begeleiden bij het vormen van integrale plannen.  
  • 1:18:10 minuten - Het RIVM deelt praktische tips waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan.  

terugkijklink

Meer weten of advies aanvragen?

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) advies op maat en ondersteunt gemeenten en  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!